Dokumenty školní jídelny

Obědy v době nepřítomnosti žáka

Upozorňuji rodiče stravovaných žáků, že dle platné legislativy - školského zákona č. 561/2004 Sb. - mají žáci školy nárok na stravné ve výši hodnoty potravin pouze v době pobytu ve škole. Přičemž za pobyt ve škole se považuje také první den neplánované nepřítomnosti, kdy je možno přihlášený oběd odebrat do jídlonosičů.

Obědy odebrané v době nemoci nebo jiné nepřítomnosti ve škole budou hrazeny v plné výši, tzn. i s režií, a s DPHPOZOR: jelikož budu své údaje porovnávat s docházkou v třídních  knihách - také za neodhlášené a neodebrané obědy v době nepřítomnosti žáka ve škole budu nucena Vám účtovat cenu s režií a DPH.

Proto, prosím,  nezapomínejte děti včas odhlašovat.

Všechny povinnosti strávníků jsou obsaženy v provozním řádu ŠJ, který je spolu s ceníkem a jídelníčky k dispozici na  www.zsjistebnice.cz.

 

Řezáčová, ŠJ Jistebnice