SRPDŠ

SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí školy  Jistebnice, z.s je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ Jistebnice a dalších fyzických a právnických osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, vzdělání a všestranný rozvoj dětí , založený jako dobrovolný spolek občanů podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Spolek zejména

  • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině

  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

  • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

Orgánem SRPDŠ při škole je rada rodičů školy složená z volených zástupců tříd.

Složení výboru:

předsedkyně Kateřina Vaňková    kacenka.ostry@seznam.cz

ekonomka Katarína Holešová     katarinakvietkova@gmail.com

 zapisovatelka Ing. Ivana Pešková     dohnalova.smilkov@seznam.cz

email : srpds.jistebnice@seznam.cz

 

Zástupci tříd:

1.A  třída: Michaela Králová
1.B třída: Kateřina Vaňková

2. třída: Edita Dušková, Ladislav Walla

3. třída: Petra Miňhová, Zuzana Soukupová

4. třída: Jana Bechyně, Tereza Šindelářová

5. třída: Ivana Pešková, Dita Šmejkalová

6. A třída: Jitka Dopitová
6. B třída: Jitka Tučková

7. třída: Kateřina Svatošová

8. A třída: Jana Farová
8. B třída: Eva Vaczulková

9. třída: Magdaléna Sklenářová, Pavla Němečková

Zástupci MŠ: Katarína Holešová, Kamila Kaľavska

 

Výpis registru SRPDŠ

Stanovy SRPDŠ