SRPDŠ

SRPDŠ

Spolek rodičů a přátel dětí školy  Jistebnice, z.s je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků ZŠ a MŠ Jistebnice a dalších fyzických a právnických osob, kteří se zajímají o výchovu dětí a mládeže, vzdělání a všestranný rozvoj dětí , založený jako dobrovolný spolek občanů podle zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

Spolek zejména

 • působí na rodiče ke správné výchově dětí v rodině

 • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování

 • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich vyřizování

 • přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

Orgánem SRPDŠ při škole je rada rodičů školy složená z volených zástupců tříd.

Složení výboru:

Pincová Vanda - předseda wandap@centrum.cz
Farová Iveta  - ekonom  iveta.farova@email.cz
Farová Jana - zapisovatelka zlaticko@centrum.cz

Zástupci tříd:

 1. Třída- E. Dušková, L.Walla

 2. Třída- P. Miňhová, M. Dikanová

 3. třída- J.Bechyně, T. Šindelářová

 4. třída- I.Pešková, D. Šmejkalová

 5. třída- I. Farová, J. Dopitová, J. Tučková

 6. třída- P. Bláhová, K. Svatošová

 7. třída- J. Farová ,E. Vaczulková

 8. třída- P. Němečková, M. Sklenařová

 9. třída- L. Bendová, H. Hrazánková

 Zástupci MŠ:

Kateřina Vaňková , Jakub Holeš

Výpis registru SRPDŠ

Stanovy SRPDŠ