Akce školy

Fotbalový turnaj

V úterý 23. 4. se v Táboře uskutečnil fotbalový turnaj pro žáky 8. a 9. třídy. Pro naši školu vybojovali bronzové medaile a krásné 3. místo tito žáci: Eva Farová, David Němeček, Jan Šmejkal, Jan Janouch, Lukáš Novák, Marek Petráň, Jan Popelka, Jáchym Peterka, Ivan Solařík, Josef Dvořák, Jan Dolejš, Patrik Tuček a Matěj Tomeček. Reprezentantům děkuji za skvělý výsledek a všem gratuluji.

Fotbalový turnajFotbalový turnajFotbalový turnaj


McDonald cup

Ve dnech 6. 5. a 9. 5. 2024 byly uspořádány v Táboře na hřišti Viktorie fotbalové turnaje McDonald cup pro žáky prvního stupně. V prvním turnaji naši školu reprezentovali žáci ve složení: Vojtěch Nešetřil, Jakub Jahoda, Tobiáš Novotný, Štěpán Plavec, Václav Čítek, Václav Dolejší, Vojtěch Miňha, František Seidl, Štěpán Buchnar, Jan Bělohlav a Lukáš Tesařík. Chlapci se umístili na 19. místě.

Ve druhém turnaji nastoupili na hřiště žáci Václav Dolejší, Vojtěch Miňha, František Seidl, Lukáš Tesařík, Tomáš Stibor, Damián Gruber, David Vitman, Jakub Mikeš, Patrik Matěja a Štěpán Čechura, kteří obsadili 22. místo. Všem chlapcům děkuji za jejich účast a bojovnost, kterou dávali do každého zápasu.


McDonald cupMcDonald cupMcDonald cupMcDonald cup


ikona článku

Soutěž mladých zdravotníků

V úterý 14. 5. se do Střední zdravotnické školy sjelo 16 družstev z našeho okresu, aby poměřila své znalosti a dovednosti na Soutěži mladých zdravotníků. Účastníci si vyzkoušeli praktické provedení první pomoci v různých situacích, transport postižených, různé obvazové techniky a také testy z dopravní výchovy.

Naše družstvo ve složení Ondřej Vaněk, Kateřina Komendová, Veronika Buzková, Viktorie Kozáková a Karolína Němečková obsadilo krásné 2. místo a z testů Besipu dokonce 1. místo. Všichni byli odměněni cenami a dobrým obědem.

Moc děkuji za vzornou reprezentaci školy a moc gratuluji.

                                                                                                              Tereza Šindelářová


Den šílených účesů

V úterý 21.5. proběhl další den s hrdou školou. Tentokrát bylo za úkol přijít s co nejšílenějším účesem.

Den šílených účesůDen šílených účesůDen šílených účesůDen šílených účesů


Ochrana obyvatel za mimořádných událostí

14. 5. 2024 byl na naší škole zorganizován projektový den - Ochrana obyvatel za mimořádných událostí. Ten začal v 8.00 hodin cvičným poplachem, kdy se žáci podle pokynů třídních učitelů evakuovali na předem určená místa před oběma školami. Paní ředitelka zhodnotila přesun žáků , učitelé nahlásili počty žáků v jednotlivých třídách. Poté strávili všichni dopoledne se svými třídními učiteli, zhlédli tematická videa, někdo vypracoval pracovní listy. Součástí projektového dne byl i program připravený Policií ČR - oddělení Tábor. Ten byl připravený na fotbalovém hřišti. A tak jsme byli svědky praktických ukázek psovodů a jejich svěřenců. Ty byly odměněny vřelým potleskem. Nechyběly ani ukázky výstroje a výzbroje policistů. Poté si mohli žáci vyzkoušet simulaci člověka unaveného, člověka, který požil alkohol (pomocí simulačních brýlí), testy na odhalení drog,... Po příchodu do školy jsme v rámci diskuse zhodnotili prožité dopoledne. Všichni jsme byli spokojeni. Děkujeme organizátorům za zprostředkování a přiblížení práce Policie ČR. 

                                                                                                                                                                                        Kumžáková K.


Dětský den

 Seznam aktivit, na které se děti mohou přihlašovat prostřednictvím on-line formuláře v edupage v pondělí 6.5. od 18:00.

 

Úniková hra a Bechyňská brána

Cena: Úniková hra 175 Kč + Bechyňská brána 70 Kč

Program: 8:30 setkání na Křižíkově náměstí, 9:50-12:00 úniková hra, prohlídka Bechyňské brány (Kotnov). 13:30 odjezd z Tábora a ukončení akce.

Kapacita: 18 osob

Vedoucí učitelé: Petra Pešková, Kamila Kumžáková

 

Vodácký výlet na Sázavu

Plánovaná trasa: Kácov → Český Šternberk (12 km)

Cena: 825 Kč/žák. V ceně je zapůjčení vodáckého vybavení (rafty pro 6 osob, vesty, barely, pádla), služby vodáckých instruktorů a cena autobusové dopravy.

Jídlo a pití: Vlastní, drobné občerstvení si budou moci pořídit na zastávce v kempu.

Odjezd 8:00, plánovaný příjezd: 17:30.

Kapacita: 40 osob

Vedoucí učitelé: Tomáš Mácha, Martin Konvalinka, Tereza Šindelářová, Kateřina Vorlová, Pavla Brožovská.

 

Naučná stezka Nadějkov

Odchod: 7:30 od školy.

Cena: Jízdné z Nadějkova do Jistebnice.

Program: Pěší výlet do Nadějkova po turistických stezkách (cca 8 km). Návrat autobusem v 11:00 nebo 12:40. Dohled končí po návratu do Jistebnice.

Kapacita: 30 osob

Vedoucí učitelé: Romana Švestková, Michaela Široká, Miloslava Kolihová

 


Listování


Na Listování jsme se vydali do táborského divadla 26. dubna. Kniha Usaina Bolta Můj příběh: 9.58 byla Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným divákům skvěle přiblížena. 

Kamila Kumžáková


My town! - eTwinningový projekt se 4. třídou

V únoru se žáci 4. ročníku zapojili do eTwinningového projektu se španělskými žáky ve stejném věku. V rámci výuky angličtiny se žáci španělským dětem představili. Poté se se svými učitelkami Aj vydali na procházku Jistebnicí. Natočili video, ve kterém španělským dětem ukázali, jak Jistebnice vypadá, co u nás mohou vidět a navštívit. To samé přichystali Španělé pro nás a ukázali nám, jak vypadá město Zaragoza. Projekt se nám moc líbil a se Španěly jsme nadále v kontaktu :-). 

Our town - eTwinningový projekt se 4. třídou                                                                                                                                                                                                                                               Petra Pešková


Projektový den

Každý jsme jiný, ale zároveň jsme všichni stejní. To byl název projektového dne, kterého se zúčastnili 27. 3. 2024 všichni žáci naší školy. Na dvou stanovištích se setkali s hendikepovanými lidmi, kteří se dovedli s životními překážkami skvěle poprat. A tak jim vyprávěl o životě nevidomých pan A. Klabouch a pan D. Hottmar, vozíčkář. Ten svým vypravováním, přístupem k životu, svou životní filozofií nadchl snad všechny zúčastněné. Kromě těchto dvou hendikepovaných mužů nás navštívil pan Mgr. P. Brázda, ředitel stacionáře Klíček. Ten poutavě vypravoval o stacionáři a jeho klientech. Naše škola spolupracuje s tímto zařízením, a to především účastí na prodejních výstavách.
Projektový den se vydařil. Mnozí účastníci zjistili, že zdraví není samozřejmost, že malé překážky nejsou vlastně žádné.
K. Kumžáková


Účast v krajských kolech soutěží

V březnu 2024 se konala krajská kola soutěží v českém jazyce a zeměpise. Protože někteří žáci 9. třídy byli mezi nejúspěšnějšími v okresních kolech soutěží, reprezentovali školu v kolech krajských. Anička Vávrovská se "utkala" s 21 soutěžícími v Olympiádě v českém jazyce a získanými 37 body (maximální počet 50) obsadila 8.-10. místo. Ani Lukáš Potácel se v krajském kole Olympiády ze zeměpisu neztratil. Jemu patřilo 7. místo z 20 soutěžících.
Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.
K. Kumžáková


Dětský školní karneval

Velké přípravy na dětský karneval....Natočení 800 lístků do tomboly bylo nejdříve náročné, ale postupně hravé, zábavné a rychlé:)))))))

 

napsala Tereza Šindelářová


Není duše jako duše v Jistebnici

 

13. 2. 2024 proběhl, v rámci Týdne pro wellbeing ve škole, program "Není duše jako duše". Toto setkání
zaštítila společnost FOKUS Tábor, z.s. se žáky 9. třídy.
Po úvodním seznámení a vzájemném představení probíhaly různé aktivity, které vedly k tomu, aby si
žáci uvědomili, jak si říci o pomoc, jak pomoci, nácviku vhodného chování v různých situací (poruchy
příjmu potravy, sebepoškozování, návrat do školy po dlouhodobé hospitalizaci, kufřík první pomoci).
Hrálo se divadlo, skládaly básně, lepily obrázky, zjišťovaly informace a kontakty.
Žáci byli pochváleni za dobrou práci, slušné chování a vytvoření příjemné atmosféry. Byli odměněni
odznáčkem a letáčkem s důležitými kontakty pro řešení duševní krize.

Není duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v Jistebnici


Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

Dne 21.2. 2024 se v Táboře uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády. Zúčastnili se jí Matěj Tomeček a Kryštof Novák z 6. třídy, Jan Samec z 8.B a Lukáš Potácel z 9. třídy. V kategorii 6. třídy soutěžilo 30 žáků. Matěj Tomeček se umístil na 21. místě a Kryštof Novák na 10. místě. V kategorii 8. a 9. třídy se soutěže zúčastnilo 34 žáků. Jan Samec se umístil na 18. místě a Lukáš Potácel na krásném 2. místě. Dětem moc gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.


Čarodějův učeň


Dějepisná olympiáda - okresní kolo

Dne 16.1.2024 se v Táboře uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády. Zúčastnili se jí Tereza Tomečková z 8.B a Václav Vostřák z 9. třídy. V jejich kategorii soutěžilo 44 žáků. Tereza se umístila na 28. místě a Václav na krásném 10.-11. místě. Dětem moc gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.

       P. Pešková


Olympiáda z českého jazyka

30. ledna 2024 se konalo okresní kolo Olympiády z českého jazyka. Naši školu reprezentovaly dvě žákyně, Eva Farová a Anička Vávrovská. Soutěže se zúčastnilo 45 žáků. Eva Farová obsadila 35. místo a Anička krásné 3. Oběma děvčatům patří gratulace, obsah soutěže je diametrálně odlišný od obsahu učiva v příslušném ročníku. 

                                                                                               K. Kumžáková


Výměna vánočních přání s dětmi z Polska

V prosinci se žáci 4. a 5. ročníku zapojili do eTwinningového projektu s polskými žáky ve stejném věku. Při výuce anglického jazyka žáci vyrobili krásná vánoční přáníčka, která jsme poté odeslali do městečka Milanówek nedaleko Varšavy. Naši žáci na oplátku obdrželi vánoční přáníčka od polských dětí. Projekt nám přinesl spoustu radosti a zábavy. 

Výměna vánočních přání s polskými dětmi  Výměna vánočních přání s polskými dětmi  Výměna vánočních přání s polskými dětmi  Výměna vánočních přání s polskými dětmi

P. Pešková, R. Švestková, M. Široká

 

 

 


Vánoční přání


X-mas Cracker pulling

X-mas Cracker pullingX-mas Cracker pullingX-mas Cracker pulling


Svatý Mikuláš u nás na škole

Svatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na školeSvatý Mikuláš u nás na škole


Vánoční jarmark

Vánoční jarmark


Pythagoriáda - okresní kolo

Dne 22.11. se uskutečnilo v Táboře okresní kolo matematické Pythagoriády. Naší školu reprezentoval Kryštof Novák ze 6.A, který mezi dalšími 35 řešiteli ve své kategorii obsadil krásné 11.-14. místo. Kryštofovi gratulujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších nejen matematických úspěchů.  

Kateřina Vorlová


Beatles

6. 11. 2023 do naší školy již podruhé zavítala královehradecká hudební skupina Forest Gump, aby nám přiblížila hudební tvorbu anglické hudební skupiny Beatles. Všem se pořad  velice líbil.

                                                                        K.Kumžáková


Povídky z jedné kapsy

11. 11. 2023 navštívili žáci 8. třídy táborské divadlo. Herci Divadla pro děti a mládež  nastudovali detektivní příběh na motivy známého českého autora, Karla Čapka. Dramaticky zpracovaná povídka Šlépěje oslovila posluchače v takové míře, že jsme si v hodině literatury a slohu měli o čem vyprávět a povedla se nám i charakteristika detektiva Bartoška. 

                                                                                                   K. Kumžáková


Světový den jazyků

 

26. 10. 2023 byl na naší škole Dnem světových jazyků. Již potřetí  žáci 2. stupně porovnávali své znalosti  nejen o  evropských státech, seznamovali se s jejich historií, literaturou, ochutnávali národní jídla, ale především si vše náležitě užili. Celý den byl zakončen slavnostním zhodnocením celé akce, byly vyhlášeny výsledky a všichni zúčastnění byli odměněni drobnými cenami. 

                                                                                                                                K. Kumžáková

 


Výchovný pořad o závislostech

20. 11. 2023 se zaplnil prostor družiny nové školy žáky druhého stupně. Zúčastnili jsme se besedy s panem Hrdličkou, členem hudební skupiny Nezmaři, který žákům zprostředkoval besedu o různých druzích závislosti. 

                                                                                                            K. Kumžáková


Výstava

Několikrát do roka vystavují klienti Klíčku a Dětského domova Radenín své výrobky.  Do galerie U Kostela se 30. 10. 2023  podívali všichni žáci naší školy, někteří si koupili vystavené exponáty. Velice si vážíme této spolupráce a oceňujeme šikovné ruce  dětí.

                                                                                                          K. Kumžáková

 


Florbalový turnaj - dívky

Konec listopadu a začátek prosince byl ve znamení florbalových turnajů. Nejprve svoje dovednosti předvedly dívky 6.-7. tříd, které se utkaly s ostatními týmy v hale Mír v Táboře a vybojovaly 9. místo. Přestože je florbal považován za nekontaktní sport, byla všechna utkání velmi náročná a některé zákroky připomínaly spíše hokejové souboje tělo na tělo. Dívky 8.-9. tříd poměřily svoje síly ve velmi silné konkurenci. Do turnaje se přihlásilo dokonce 16 týmů a utkání tak muselo být rozděleno na dvě hrací místa. I starší žákyně si vedly moc dobře a i když ještě nejsou k dispozici oficiální výsledky, odjížděly jsme s pocitem, že na hřišti zůstalo vše, co mělo. 

Za reprezentaci kategorie 6.-7. tříd děkujeme: Anet Sklenářové, Terce Vachové, Gábině Pösingerové, Viki Pincové, Anet Hrazánkové, Báře Peškové, Elišce Vaňkové, Stele Bláhové a Emě Svatošové

Za reprezentaci kategorie 8.-9. tříd děkujeme: Olině Bočanové, Evě Farové, Daniele Vaczulkové, Vendule Jelínkové, Monče Šachové, Áje Tučkové, Dáje Sklenářové, Kačce Komendové, Viki Kozákové, Verče Buzkové, Zuzce Miňhové a Káje Němečkové

Florbalový turnaj - dívky Florbalový turnaj - dívky Florbalový turnaj - dívky Florbalový turnaj - dívky Florbalový turnaj - dívky Florbalový turnaj - dívky Florbalový turnaj - dívky

 

Kateřina Vorlová


Halloween na naší škole

Devátá třída si pro žáky z prvního stupně připravila průvod s maskami, které se nosí na Halloween, a zároveň nějaké informace o tomto dni a písničky.
Paní učitelky z první a druhé třídy velmi ochraňovaly své žáky, aby se nebáli, ale většina z dětí byla velmi statečná a výborně se bavila.
Některé masky byly velmi vyvedené a plné fantazie.
Romana švestková

Halloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší školeHalloween na naší škole


ikona článku

Přespolní běh - republikové kolo dívky, kat. 8.-9. třída

Ve čtvrtek 19.10.2023 se uskutečnilo republikové kolo přespolního běhu. Naše dívky se umístili na krásném 5. místě. Konkurence byla opravdu silná, takže páté místo je skvělý výsledek, a to i vzhledem k tomu, že náš tým doplnily dokonce dvě dívky ze 7. třídy. 
Motivace do dalšího ročníku je veliká, stejně jako ambice na ještě lepší umístění.  

Za reprezentaci děkujeme: Zuzce Miňhové, Daniele Vaczulkové, Evě Farové, Terce Tomečkové, Nele Kouřímské, Emě Svatošové a Elišce Vaňkové 

 

Kateřina Vorlová


Přespolní běh Tábor - okresní kolo

Ve středu 27.9.2023 se vybraní žáci z I. a II. stupně vypravili reprezentovat naši školu v přespolním běhu. Závod se konal v Táboře, ve sportovním areálu Komora.  Naše škola zaznamenala v tento den velký úspěch!

Pro 1. místo si doběhli starší žáci z prvního stupně v této sestavě: Jozef Dikan, Štěpán Čechura a Sebastian Cina.

Starší žákyně z prvního stupně, ve složení Valerie Maňáková, Kristýna Vályi a Barbora Tomečková, vybojovaly 2. místo.

Starší dívky z druhého stupně opět prokázaly svoji nepřemožitelnost v okresním kole a s naprostým přehledem si doběhly pro 1. místo a vybojovaly si tak i postup na krajské finále v Jindřichově Hradci. O tento úspěch se postarala Eva Farová, Tereza Tomečková, Zuzana Miňhová, Daniela Vaczulková a Nela Kouřímská. Za zmínku určitě stojí i jejich individuální úspěchy: Eva Farová 1. místo v kategorii a Tereza Tomečková 2. místo v kategorii.

Dále naši školu reprezentovali tito žáci: Eliška Barešová, Eliška Soukupová, Lucie Vavříková, Štěpán Buchnar, Kevin Cina, Václav Dolejší, Eliška Vaňková, Stela Bláhová, Gabriela Pösingerová, Aneta Hrazánková, Matěj Tomeček, Tomáš Petráň, Kryštof Novák, Jan Dolejš, Marek Petráň a Ivan Solařík.

Všem běžcům děkuji za skvělou reprezentaci školy a sportovní nasazení při závodech.

Dále děkuji paní učitelkám Tereze Švecové za perfektní organizaci prvního stupně a Kateřině Vorlové za vedení dívek z druhého stupně.

Přespolní běh Tábor - okresní kolo Přespolní běh Tábor - okresní kolo Přespolní běh Tábor - okresní kolo Přespolní běh Tábor - okresní kolo 

                                                                                                                                                                                          Martin Konvalinka


Republikové finále Odznaku všestrannosti Brno

Ve dnech 7.-9. září se v Brně konalo republikové finále Sazka olympijského víceboje v odznaku všestrannosti, do kterého se v loňském školním roce kvalifikovali Eliška Svatošová a Matěj Tomeček. Eliška je sice už na střední škole, ale reprezentovat svoji základní školu neodmítla. Na republikové úrovni s ostatními učiteli jsme si zazávodili i my učitelé, Lucie Tomečková a Martin Konvalinka. Jeli jsme spolu se závodníky a učiteli ze ZŠ Zborovská a za všechny můžeme říci, že i přes únavu z desetiboje, který jsme absolvovali ve dvou dnech, jsme si to všichni užili..

První závodní den se soutěžilo ve skákání přes švihadlo na 2 minuty (vzad, vpřed, vajíčka, střídmonož), v běhu na 60 m, skoku do dálky, hodu medicimbalem vzad a shybech na 2 minuty. Druhý závodní den byl na programu trojskok, kliky na 2 minuty, lehy-sedy na 2 minuty, hod kriketovým míčkem a volitelná disciplína, kde si závodníci zvolí mezi během na 1 km, driblinkem na 2 minuty a plaváním na dvě minuty.  

Po celé tři dny panovalo ideální letní počasí a kromě závodění jsme navštívili i akce doprovodného programu - nechali jsme se potetovat, vyzkoušeli jsme basketbal na invalindích vozícíh, nechali si policejním radarem změřit rychlost svého běhu, stříleli jsme laserovou pistolí na terč, vyzkoušeli jízdu na handbiku, zahráli si mini ping-pong, hru boccia, odhalili padělatele s Českou národní bankou a u stánku České mincovny jsme hráli piškvorky a velkou jengu.

Naše výsledky:

Eliška Svatošová (dívky roč.2008) - 16. místo z 22, celkem 6963 bodů, zlatý odznak

Matěj Tomeček (chlapci roč.2012) - 13. místo z 24, celkem 6166 bodů, diamantový odznak

Lucie Tomečková (učitelky) - 6. místo z 9, celkem 6092 bodů, diamantový odznak

Martin Konvalinka (učitel) - 3. místo z 23, celkem 8817 bodů, diamantový odznak

Republikové finále Odznaku všestrannosti Brno  Republikové finále Odznaku všestrannosti Brno Republikové finále Odznaku všestrannosti Brno  Republikové finále Odznaku všestrannosti Brno Republikové finále Odznaku všestrannosti Brno Republikové finále Odznaku všestrannosti Brno Republikové finále Odznaku všestrannosti Brno Republikové finále Odznaku všestrannosti BrnoRepublikové finále Odznaku všestrannosti BrnoRepublikové finále Odznaku všestrannosti BrnoRepublikové finále Odznaku všestrannosti Brno

                                                                                                                                           L.Tomečková a M.Konvalinka


Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023

Nový školní rok ťuká na dveře a tak je nejvyšší čas připomenout si, jak si vedl pěvecký sbor naší školy v loňském školním roce. Každé vystoupení vyžaduje pěvecké nasazení všech zpěváčků na běžných i mimořádných zkouškách. Proto bych v první řadě ráda poděkovala všem dětem, které tento kroužek navštěvovaly a také jejich rodičům, kteří je podporovali. Velký dík patří i vedení školy a kolegům, kteří byli do akcí sboru buď jako rodiče, nebo pedagogové zainteresováni. 

Dobročinný zámecký festival pro Jistebnicko 

Ve středu 28. 9. přijal pěvecký sbor pozvání k účinkování na Dobročinném zámeckém festivalu pro Jistebnicko, který se konal v areálu jistebnického zámku. Ani deštivé počasí zpěváčky neodradilo a podali profesionální výkon.

Vernisáž výstavy výrobků klientů Denního a týdenního stacionáře Klíček a Dětského domova Radenín 

Pěvecký sbor zahájil v úterý 25. 10. Výstavu výrobků klientů Klíčku a Dětského domova Radenín ve výstavní síni U Kostela.

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Jistebnici 

V sobotu 26. 11. v 17.00 hodin vystoupil pěvecký sbor s vánočním programem u příležitosti rozsvěcení vánočního stromu na náměstí v Jistebnici. 

Vystoupení pěveckého sboru v Domě s pečovatelskou službou v Jistebnici

V pondělí 12. 12. zpěváčci z 3., 4. a 5. třídy zpříjemnili předvánoční náladu seniorům v Domě s pečovatelskou službou v Jistebnici. 

Vystoupení pěveckého sboru na Staroměstském náměstí v Praze 

Na těchto stránkách jsme již zmiňovali vystoupení pěveckého sboru na Vánočních trzích 2022 v Praze, kde ho mohli jeho příznivci podpořit ve středu 14. 12. od 17.00 do 17.30 hodin pod otevřeným podiem na Staroměstském náměstí. 

Adventní koncert v kostele sv. Michaela v Jistebnici 

Posledním vystoupením pěveckého sboru v roce 2022 byl Adventní koncert v kostele sv. Michaela v Jistebnici. Vánoční melodie si mohli příznivci sborového zpěvu vyslechnout od 18.00 hodin.

KUL.TURISTA (KULTURNÍ HOSTINA) aneb Výprava do místa, bez kterého by Tábor nebyl

Spolek Naplaveno a Město Jistebnice pořádalo v rámci kandidatury Českých Budějovic na Evropské hlavní město kultury 2028 v neděli 14. 5. akci KUL.TURISTA (KULTURNÍ HOSTINA) aneb Výprava do místa, bez kterého by Tábor nebyl. Původně byla akce plánována na Malém náměstí v Jistebnici, ale vzhledem k nepříznivému počasí byla přesunuta do kulturního domu. Pěvecký sbor zde vystoupil s krátkým programem. Po zahájení a přednášce o Petru Hromádkovi tematicky navázal písní Ktož jsú boží bojovníci a dalšími skladbami. Především díky první skladbě a výbornému ozvučení sklidili zpěváčci pochvalu za působivý a čistý zpěv.

Vernisáž výstavy obrazů žáka 9. třídy Vlada Ilchuka

Hned v pondělí 15. 5. zazpíval pěvecký sbor na vernisáži výstavy obrazů žáka 9. třídy Vlada Ilchuka v galerii U Kostela v Jistebnici.

Noc kostelů 2023

V pátek 2. 6. se mohli příznivci pěveckého sboru zaposlouchat do jeho skladeb na každoročně pořádané akci Noc kostelů v kostele sv. Michaela v Jistebnici. Obětavé  zpěváčky odměnilo publikum velkým potleskem, který si vyžádal i malý přídavek.

Vernisáž výstavy kreseb a obrazů V MASCE I BEZ MASKY

Poslední vystoupení pěveckého sboru v tomto školním roce bylo obzvláště zajímavé. V sobotu 10. 6. vystoupil pěvecký sbor na vernisáži výstavy V MASCE I BEZ MASKY pod záštitou města Jistebnice, kterou realizoval akad. mal. Jan Kunovský a umělecká maskérka Nevena Thielová v jistebnické galerii U Kostela. Přítomní zájemci o umění mohli obdivovat kresby, obrazy a návrhy konceptů postav k pohádkám Čertoviny, Zakleté pírko a Strašidla. Čestným hostem obou umělců nebyl nikdo jiný než režisér Zdeněk Troška, který právě tyto pohádky režíroval. Pěvecký sbor si připravil pro tuto příležitost lidovou píseň a dvě písně z Troškových pohádek. Pan režisér byl dojat a velmi příznivě ocenil výkon dětí. Přejeme si, aby na naše vystoupení rád vzpomínal. Později se vernisáže zúčastnil i herec Pavel Kříž. Co víc si přát na závěr pěvecky vydařeného školního roku?

Julie Pešková

https://www.jcted.cz/74431-nova-vystava-a-navsteva-zdenka-trosky-potesily-navstevniky-jistebnicke-galerie/

 

Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023   Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023   Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023   Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023   Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023

Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023   Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023   Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023   Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023   Ohlédnutí za činností pěveckého sboru ve školním roce 2022 / 2023

        

         


Atletický přebor Táborska II. stupeň

Za krásného slunečného počasí probíhaly v Táboře na stadionu Mír atletické závody "Atletický přebor Táborska" a jistebničtí žáci předvedli mnoho vynikajících atletických výkonů a krásných umístění. V konkurenci všech okresních základních škol (23 škol) se naše škola umístila na 7. místě. Obrovského úspěchu naší atletické výpravy dosáhla Dorothea Pincová, která vyhrála disciplínu ve skoku dalekém a v běhu na 60m, kde se umístila na 3. místě. Eliška Svatošová přeskočila všechny své soupeřky naopak ve skoku vysokém. Na druhém místě se umístila Zuzana Řezáčová v běhu na 60m a Eva Farová v běhu na 800m. Na závěr dvoudenního soutěžení si starší děvčata (Mikšová Anna, Svatošová Eliška, Řezáčová Zuzana a Pincová Dorothea) doběhla pro první místo ve štafetě 4x60. Na olympiádě také skvěle reprezentovali naši školu tito žáci: Bechyně Marek, Němeček David, Čmyrenko Daniel, Souček Vojtěch, Štekrová Markéta, Kotalíková Denisa, Buzková Veronika, Sklenářová Magda, Miňhová Zuzana, Vaczulková Daniela, Tomečková Tereza, Kouřímská Nela, Svatošová Ema, Vaňková Eliška, Mrzenová Leontýna, Fara Marek, Solařík Ivan, Petráň Marek, Petráň Tomáš, Peterka Jáchym a Dolejš Jan. Rád bych jménem mým, i jménem mých kolegyň Terezy Švecové a Lucky Tomečkové poděkoval za účast všech závodníků a za jejich reprezentaci naší školy.

Martin Konvalinka

Atletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeňAtletický přebor Táborska II. stupeň


Atletický přebor Táborska I. stupeň

Ve středu 21.6.2023 se některé děti z 1. - 5. třídy zúčastnily atletické soutěže v Táboře na stadionu Mír. Soutěžily v těchto disciplínách: hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 50 m a běh na delší trať 400 - 800 m. Některé děti se probojovaly do finále, kde získávaly body pro školu. Barča Tomečková (3. třída) si vybojovala krásné 2. místo v dlouhé trati a Gabča Pösingerová 1. místo v hodu kriketovým míčkem. Některým dětem utekla medaile o vlásek. 

Všem dětem děkujeme za úžasnou reprezentaci školy a gratulujeme vítězkám. Příští rok se budeme těšit:-).

Tereza Švecová, Lucie Tomečková a Martin Konvalinka

Atletický přebor Táborska I. stupeňAtletický přebor Táborska I. stupeňAtletický přebor Táborska I. stupeňAtletický přebor Táborska I. stupeňAtletický přebor Táborska I. stupeňAtletický přebor Táborska I. stupeň


Čtyřboj I. stupeň

V pondělí 5. června 2023 se některé děti I. stupně zúčastnily atletického čtyřboje v Táboře na stadionu Mír. Každý soutěžící závodil ve čtyřech disciplnínách: skok daleký, hod kriketovým míčkem, běh na 50m a běh dlouhý (vzdálenost byla pro každý ročník jiná). Všechny děti se i přes nepříznivé počasí velmi snažily o nejlepší výsledky. 

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Tereza Švecová a Martin Konvalinka

Čtyřboj I. stupeňČtyřboj I. stupeňČtyřboj I. stupeňČtyřboj I. stupeňČtyřboj I. stupeňČtyřboj I. stupeňČtyřboj I. stupeň


Atletický čtyřboj v Písku

Náš tým starších žákyň se po vítězství v okresním kole zúčastnil Krajského finále Atletického čtyřboje v Písku. Ve složení Dorothea Pincová, Eliška Svatošová, Markéta Štekerová, Denisa Kotalíková a Zuzana Řezáčová, děvčata obsadila celkové třetí místo. Dívky soutěžily v běhu na 60 m a na 800 m, ve skoku do výšky a do dálky, kde se se blýskla Dorothea Pincová, dále pak v hodu kriketovým míčkem a vrhu koulí, kde Denisa Kotalíková předvedla nemožné a svým vrhem nechala své soupeřky daleko za zády.
Jde o velký úspěch a děvčatům patří velká gratulace, poděkování a popřání k mnoha dalším sportovním úspěchům.

Martin Konvalinka

Atletický čtyřboj v Písku Atletický čtyřboj v Písku Atletický čtyřboj v Písku


Atletický čtyřboj v Táboře

Dne 30. května 2023 se mnoho našich žáků druhého stupně vydalo opět na Stadion Míru do Tábora, aby mohli reprezentovat naši školu v Atletickém čtyřboji. Žáci ze všech kategorií soutěžili v hodu kriketovým míčkem, vrhu koulí, skoku vysokém a dalekém, běhu na různé vzdálenosti či štafetě 4x60m.
Naši školu reprezentovala ve všech disciplínách celkem čtyři družstva – mladší a starší žákyně a mladší a starší žáci. Všichni žáci bojovali statečně, ale nejvíce se dařilo naším starším žákyním, které předvedly svůj talent a houževnatost v atletických disciplínách a umístily se na krásném druhém místě. Děvčatům bylo přáno a naši školu mohly reprezentovat i na krajském finále v Písku.
Výkony všech našich žáků byly výborné. Někteří vyhráli konkrétní disciplínu, mnozí dokonce pokořili i osobní rekordy.

Všem sportovcům patří velký dík za vzornou reprezentaci naší školy!

Martin Konvalinka

Atletický čtyřboj v Táboře Atletický čtyřboj v Táboře Atletický čtyřboj v Táboře


Besip show

Dnes 19.6. se děti od MŠ do deváté třídy zúčastnily Besip show, která se konala v Jistebnici na hřišti. Obdivovaly se mistrovství cyklokrosového závodníka a jeho akrobatickým výkonům a zároveň se učily něco o bezpečnosti silničního provozu a jízdě na kole.
Romana Švestková

Besip showBesip showBesip showBesip showBesip showBesip showBesip showBesip showBesip showBesip show


Výchova k mateřství

18.května jsme spolu s kolegyní vyjely s s osmáky a deváťáky do Prahy do Holešovické tržnice na výstavu a přednášku. Týkala se našeho lidského těla těla, začátků sexuálního života a těhotenství.
Děti vyslechly přednášku, kde se mohly hodně ptát, prohlédly si zblízka rozmnožovací orgány, seděly v děloze, nosily těhotenské bříško a podobně.
Dle jejich reakcí to pro ně bylo velmi přínosné a zajímavé.
Odpoledne následovala procházka po Praze a filmové představení.
Romana Švestková
 

Výchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřstvíVýchova k mateřství


Národní filmové muzeum - Den dětíDne 2. 6. 2023 se 17 žáků (6.- 9. třídy) vydalo do Národního filmového muzea v Praze. Byla to jedna ze tří možností, jak prožít Den dětí. Všichni byli nadšení. Sami si zkusili ozvučit film a vytvořili si svoji vlastní filmovou animaci. Žáci se během exkurze v muzeu dozvěděli mnoho zajímavého. Den dětí se opravdu vydařil.

Petra Pešková a Kamila Kumžáková 

Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí  Národní filmové muzeum - Den dětí


Projekotvý den na VOŠ a SZeŠ Tábor

Ve středu 7.6. 2023 se žáci II.stupně naší školy zúčastnili projektového dne na VOŠ a SZeŠ Tábor v areálu jejich statku. Program byl rozdělen na 6 stanovišť, na kterých  se žáci ve skupinkách po 5 postupně střídali. Žákům se na všech stanovištích věnovali vyučující a studenti zemědělské školy. Pro žáky bylo největší lákadlem stanoviště, kde mohli pod dohledem instruktora řídit traktor. Dále stanoviště s malotraktorem a jízdou mezi kuželi. Dalším stanovištěm byla robotická dojírna, ukázka využití dronů v zemědělské praxi, chemická a biologická laboratoř a stanoviště s environmentální výchovou. 

 Organizátoři pamatovali i na přestávku s občerstvením, během níž si zájemci mohli prohlédnout zvířata na statku, či sklízecí mlátičku. 

Při projektovém dnu jsme prožili nejen poučné, ale hlavně velmi příjemné dopoledne, za které organizátorům z VOŠ a SZeŠ Tábor děkujeme.

Napsal: Tomáš Mácha


Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů

Dne 7. 6. 2023 proběhlo krajské kolo Dopravní olympiády v Českých Budějovicích. A opět chvála, chvála a zase chvála:)))). Obě družstva se umístila na krásném 3. místě. Holky a kluci vyhráli medaile, věcné ceny a každý dárkovou kartu do Decathlonu v hodnotě 500,-.

Už se těšíme na účast v  příštím roce. Snad nám to vyjde....

napsala: Tereza Šindelářová


Výtěžek z výstavy obrazů

Výtěžek z výstavy obrazů

 

Rádi bychom se s Vámi podělili o příjemnou zprávu - na  výstavě obrazů Vlada Ilchuka, žáka 9. třídy, se vybralo krásných 11. 436,-. Ať už za nákup obrazu či vhození peněz do kasičky nebo za návštěvu výstavy Vám děkujeme.

Autor obrazů se nakonec rozhodl částku rozdělit napůl a peníze poslat do dvou nadací, a to SOS Ukrajina Člověk v tísni a Lékaři bez hranic.

Velký dík za projevenou podporu.

Vlad Ilchuk a Tereza Šindelářová    


Vodácký výlet v rámci Dne dětí

2. června jsme se vydali v rámci Dne dětí se třiceti přihlášenými žáky od 6. do 9.třídy na vodní dobrodruštví. Na raftech pro 6 osob jsme sjížděli řeku Lužnici ze Soběslavi do Plané nad Lužnicí. Přestože průtok nebyl nijak silný a pádlovat na raftech nebylo fyzicky nic jednoduchého, tak si to děti maximálně užily. Společně s organizátory jsme hráli vodní hry a v malé míře jsme se i koupali. 

Vodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětíVodácký výlet v rámci Dne dětí

Napsal: Tomáš Mácha


Exkurze Ostrava, Krakov, Osvětim

V květnu jsme vypravili autobus plný dětí (53) na exkurzi do velmi zajímavých a zároveň i velmi smutných míst
Ostrava a procházka po vysokých pecích byla neuvěřitelná pro nás Jihočechy. Viděli jsme doly, vysoké pece i rekultivaci tohoto v minulém století černého místa.
Krakov je perla Polska, nádherné, historické a královské město. Spali jsme v hotelu, což byl hlavně pro děti také zážitek, komunikovali i na recepci i v hotelové jídelně.
Wieliczka je solný důl zapsaný na seznamu Unesco, 3 hodinová návštěva ve hloubce 130 metrů, kde jsme se pohybovali v dlouhých chodbách, chodili jsme ze sálu do sálu a prohlíželi dílo lidí, které bylo tvořeno po staletí.
Osvětim. Dnes jedno z nejsmutnějších míst na zeměkouli, děti 3 hodiny poslouchaly výklad, byly tiché, zaražené  a přemýšlely.
Z tohoto místa máme nejméně fotek, přišlo mi až neetické tam fotit.
O zážitcích jsme pak dlouze mluvili v hodinách, abychom dostali zpětnou vazbu.
Děti se chovaly vzorně a byla radost s nimi cestovat a místa jim ukazovat.
Exkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, OsvětimExkurze Ostrava, Krakov, Osvětim

Romana Švestková


Krajské kolo - Atletický Pohár rozhlasu

25.5.2023

Žákyně II. stupně z 8. a 9. třídy, které postoupily z 1. místa okresního kola, se minulý týden zúčastnily kola krajského. Závody se konaly opět v Táboře na stadionu Mír.  Nebyly jednoduché, ale naše dívky bojovaly ze všech sil o nejlepší výsledky. Po celkovém sečtení všech bodů z jednotlivých disciplín se děvčata umístila na krásném třetí místě. Všichni jsme měli obrovskou radost. Moc gratulujeme a děkujeme za vzornou a úspěšnou reprezentaci školy.

Krajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasuKrajské kolo - Atletický Pohár rozhlasu

 

Tereza Švecová a Martin Konvalinka

 


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 23. 5. 2023 proběhlo na dopravním hřišti u Jordánu okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů. Obě čtyřčlenná družstva ( I. kategorie - Ema Svatošová, Eliška Vaňková, Michal Maška, Tomáš Petráň II. kategorie - Ema Bláhová, Denisa Kotalíková, Ondřej Hrazánek, Marek Petráň) změřila své znalosti a schopnosti s ostatními týmy v jízdě na kole na dopravním hřišti, zásadách první pomoci, práci s mapou, testech z pravidel silničního provozu a jízdě zručnosti. Ve škole jsme nepodcenili přípravu a naše úsilí se vyplatilo. V obou kategoriích se nám podařilo zvítězit. Postupujeme do krajského kola, které se koná 7. 6. 2023 v Českých Budějovicích.

Vedlo se nám také v kategorii jednotlivců, ve kterém jsme suverénně ovládli tři vítězné pozice ze čtyř možných (Ema Svatošová, Tomáš Petráň, Ema Bláhová).

Holkám a klukům děkuji za snahu, píli, chuť se učit, týmového ducha a skvělou reprezentaci školy. 

 

napsala: Tereza Šindelářová


Atletický Pohár rozhlasu

Vybraní žáci z II. stupně se dne 9. 5. 2023 zúčastnili okresního kola Poháru rozhlasu v Táboře na atletickém stadionu Mír. Na turnaji soutěžili dívky a chlapci, kteří byli rozděleni na mladší a starší žáky a žákyně. Naši školu reprezentovalo celkem 32 žáků. Soutěžilo se v těchto disciplínách: běh na krátkou a dlouhou vzdálenost, skok do dálky a do výšky, hod kriketovým míčkem a vrh koulí.  

Na fantastickém 1. místě se umístily dívky z kategorie starší žákyně (8. a 9. třída). S přehledem vyhrály svoji kategorii a z prvního místa postoupily na krajské kolo, které se bude konat 25. 5. opět v Táboře. 

Ostatní podali také výborné výsledky. 

Všem děkujeme za účast a za nasazení v disciplínách.

Martin Konvalinka a Tereza Švecová

Atletický Pohár rozhlasuAtletický Pohár rozhlasu


Výstava obrazů žáka Základní školy Jistebnice

Výstava obrazů žáka Základní školy Jistebnice

  Již více než rok je žákem jistebnické školy hoch z Ukrajiny, Vlad Ilchuk. Jak se během doby ukázalo, je velmi umělecky nadaný a jeho velkým koníčkem je především malování.  Důkazem toho je i právě probíhající prodejní výstava, která je od 15.května 2023 ve Výstavní síni v Jistebnici. Akci  slavnostně otevřel na vernisáži  pan starosta Ing. Jiří Popelka, poté paní ředitelka Mgr. Pavla Vonešová přivítala přítomné včetně Vladových rodičů a  paní učitelka Mgr. Tereza Šindelářová krátce Vlada představila návštěvníkům výstavy. O kulturní program se během vernisáže staral pěvecký sbor školy pod vedením paní učitelky Mgr. Julie Peškové. O zdárný průběh  se postaraly i ostatní paní učitelky a vychovatelky, které také zajistily pohoštění pro 85 návštěvníků. Součástí expozice je i panel, kam Vladovi spolužáci napsali mnoho postřehů a zajímavostí o svém ukrajinském kamarádovi. O Vladovu nadání svědčí i fakt, že již první den se některé obrazy prodaly. Výtěžek z výstavy bude rozdělen do několika ukrajinských nadací. Výstava bude otevřena do 26. května 2023, a to v pondělí – pátek  od 14.00 – 17.00, v sobotu a neděli  od 9.00-12.00.

  Kumžáková Kamila

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice

 

Výstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy JistebniceVýstava obrazů žáka Základní školy Jistebnice

 


Štafetový pohár

Štafetový pohár je soutěž pro žáky prvního stupně základních škol. Letošní desátý ročník má za sebou již všechna okresní kola a chystají se kola krajská, na které jsme se bohužel neprobojovali. Družstvo jedné školy tvoří 16 žáků (4 chlapci a 4 dívky 1.-3. třída + 4 chlapci a 4 dívky 4.-5. třída). Běží se celkem tři štafety, jejichž jednotlivé časy se sčítají. Nejprve 8x100 m mladší děti, 8x100 m starší děti a 8x 200 m kombinovaná štafeta A a B (započítává se čas lepší štafety). Absolutním vítězem je samozřejmě nejrychlejší škola. V průběhu okresních a krajských kol se konají ještě doplňkové soutěže ve skoku z místa a hodu medicinbalem vpřed.

My jsme se zúčastnili okresního kola v Táboře dne 20.4.2023 a z devíti škol jsme se umístili na sedmém místě, když naše štafeta starších dětí zaběhla čtvrtý nejlepší čas.

8x100 m: Vanesa Nováková Barbora Tomečková, Eliška Barešová Václav Dolejší, František Seidl, Štěpán Buchnar, Tomáš Stibor, Lucie Vavříková 02:36,58

 

8x100 m: Michaela Vaczulková, Kryštof Novák, Jakub Bastl, Gabriela Pösingerová, Dorota Švecová, Valerie Maňáková, Štěpán Čechura, Matěj Tomeček 02:13,80

8x200 m: Michaela Vaczulková, Barbora Tomečková, Tomáš Stibor, Dorota Švecová, Vanesa Nováková, Václav Dolejší, Štěpán Čechura, Matěj Tomeček 04:49,39

8x200 m: Jakub Bastl, Lucie Vavříková, Gabriela Pösingerová, Štěpán Buchnar, František Seidl, Eliška Barešová, Kryštof Novák, Valerie Maňáková 05:12,22

Nejlepší výkony doplňkových disciplín:

Medicinbal: Gabriela Pösingerová 8,70                                    Skok z místa: Kryštof Novák 1,97

                   Tomáš Stibor 5,00                                                                         Tomáš Stibor 1,56

                   Vanesa Nováková 5,70                                                                 Valerie Maňáková 1,72

                   Barbora Tomečková 5,70                                                              Barbora Tomečková 1,47

                   Jakub Bastl 6,90

Štafetový pohár Štafetový pohár Štafetový pohár Štafetový pohár

                                                                                                                                                  L.Tomečková


Den dětí

Nýže je napsaný seznam aktivit, ze kterých si žáci mají vybrat tu, které se 2.6. zúčastní. Volba aktivity bude probíhat od 26.4. (18:00) prostřednictvím edupage formuláře. V tento čas bude všem žákům 2. stupně poslán zaškrtávací formulář, který vyplní. Jednotlivé akce jsou kapacitně omezeny.

Národní filmové muzeum
Cena: 180 Kč/osoba + cena za dopravu
Délka prohlídky: 3 hodiny
Popis: Dílna předanimačních technik a optických triků: od laterny magiky po hologram. Základní prohlídku muzea doplní tvorba optických přístrojů, trojrozměrných holografických projekcí a animační a ruchové studio.
Doprava: vlakem z Tábora do Prahy
Kapacita: 25 osob
Vedoucí učitelé: Petra Pešková

Království železnic (Praha - Smíchov)
Cena: 230 + doprava 
Vzdělávací program pod vedením lektorů, ale i samostatně trvá 2 hodiny. Je možnost použití vypůjčených tabletů při vyplňování pracovních listů.  
Doprava: vlakem z Tábora do Prahy
Kapacita: 25 osob
Vedoucí učitelé: Kamila Kumžáková

Návštěva golfového hřiště s instruktáží
Cena: zdarma
Popis: Pěší výlet do Aleniny Lhoty, návštěva golfového hřiště s instruktáží.
Kapacita: 25 osob
Vedoucí : Miloslava Kolihová

Vodácký výlet na Lužnici
Plánovaná trasa: Soběslav → Tábor (25km)
Cena:  525/ žáka. V ceně je zapůjčení vodáckého vybavení (kanoe Samba, vesty, barely, pádla), služby vodáckých instruktorů a cena cesty vlakem z Tábora do Soběslavi. 
Jídlo a pití: Vlastní, drobné občerstvení si budou moct pořídit zastávkou v kempu.
Kapacita: 20 osob
Vedoucí učitelé: Tomáš Mácha, Zuzana Soukupová, Martin Konvalinka


Silový čtyřboj

Den před velikonočními prázdninami uspořádala SPŠ Tábor okresní přebor základních a středních škol v silovém čtyřboji. Soutěžilo se v disciplínách: šplh na laně, trojskok snožmo z místa, shyby, lehy-sedy. Naše družstvo siláků ve složení Dominik Bastl, Vojtěch Souček a Daniel Čmyrenko nenašlo přemožitele a s přehledem zvítězilo před žáky táborského víceletého gymnázia a ZŠ Chýnov. Navíc si za soutěž jednotlivců odvezl Dominik Bastl stříbrnou medaili, Vojtěch Souček bronzovou medaili a Daniel Čmyrenko obsadil čtvrté místo.

Silový čtyřboj

                                                                                                                            Martin Konvalinka


Exkurze na VOŠ a SZeŠ  Tábor

Středeční dopoledne 29.3. 2023 bylo pro 28 žáků ze  7. -  9. třídy trochu jiné. Kluci a holky měli možnost navštívit VOŠ a SZeŠ  Tábor, kde byl pro ně připraven hravě vzdělávací program v rámci projektového dne. Děti plnily různé úkoly z  biologie a chemie,  environmentální výchovy, povídaly si o zdravém životním stylu a dozvěděly se něco nového o zemědělství a chovu zvířat. Připraveno bylo i malé občerstvení.

 

 napsala: Tereza Šindelářová


Maškarní karneval

Potkal se drak  s medůzou a automechanikem... To není začátek vtipu, ale karnevalu v Jistebnici. Také letos, 18. února, se děti převlékly do koupených nebo vyrobených masek, aby si v podobě zvířátek, různých profesí, pohádkových postav a celebrit užily taneční  odpoledne. Vyzdobený kulturní dům se stal svědkem nejen tanečních kreací roztodivných tvorů, ale také různých soutěží, o které byl veliký zájem.

napsala: Tereza Šindelářová


Den dvojčat

Dne 19. 1. jsme se opět účastnili jedné z akcí projektu "Hrdá škola" - tentokrát se akce jmenovala Den dvojčat.

Den dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčatDen dvojčat


Ples 9.třídy

Po dvouleté pauze vynucené covidovými opatřeními se opět konal ples 9.třídy. Rodiče s dětmi udělali překrásnou výzdobu a připravili výborné pohoštění na stoly.
Už od začátku bylo zřejmé z fronty u pokladny, že lidí bude hodně. Bavili se nejen současní deváťáci, ale i naši bývalí studenti spolu s rodinami a učiteli. Sál byl naplněn, lidé tančili a povídali si, hudba byla dobrá.
Děti spolu s učiteli připravili i pěkný program - předtančení, půlnoční překvapení. slavnostní nástup a tombolu.
Myslím, že to byla velmi povedená akce.
Romana Švestková

Ples 9.třídyPles 9.třídyPles 9.třídyPles 9.třídyPles 9.třídyPles 9.třídyPles 9.třídyPles 9.třídyPles 9.třídyPles 9.třídy


Adventní Drážďany

      V pondělí 19.12.2022 se 20 žáků naší školy zúčastnilo spolu se žáky ze ZŠ Zborovská Tábor jednodenního zájezdu do adventních Drážďan. Cestou jsme se zastavili na zámku Moritzburg, kde se natáčela jedna z našich nejznámějších a nejoblíbenějších pohádek, Tři oříšky pro Popelku s Libuší Šafránkovou a Pavlem Trávníčkem v hlavních rolích. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí z natáčení a následně jsme se již mohli podívat okénkem do tanečního sálu, stoupnout si na schod, kde Popelka zanechala střevíček nebo si vyzkoušet dokonalé repliky některých kostýmů. Bylo opravdu na co se dívat a věřím, že někteří by na zámku dokázali strávit ještě daleko více času.
     V Drážďanech jsme prošli již několik let rozestavěným parkem před barokní budovou Zwingru, dozvěděli se něco z historie tohoto města a navštívili dva menší adventní trhy. Hlavní zastávkou byl samozřejmě  Striezelmarkt na náměstí Altmarkt, který se letos konal již po 588. Lákadlem pro návštěvníky však není jen rekordně dlouhá tradice, ale třeba i krušnohorská vánoční pyramida, která je se svými 14,61 m největší na světě. Ochutnali jsme samozřejmě tradiční drážďanskou štólu, trdelník i klasický Bratwurst, svezli jsme se na historickém obřím kole a prohlédli si pestře zdobené stánky. Měla jsem radost, když někteří odvážlivci zkoušeli promluvit i pár slov německy. 


Adventní Drážďany Adventní Drážďany Adventní Drážďany Adventní Drážďany Adventní Drážďany Adventní Drážďany Adventní Drážďany Adventní Drážďany

                                                                                                                                      L.Tomečková


ikona článku

Pozvánka na školní ples


Den dobrých skutků

Dnešní den tj. 20. 12. 2022  je den dobrých skutků. Ráno jsme předali částku 3000,- táborskému hospici Jordán (žáci naší školy sami rozhodli, že část vydělaných peněz za jejich výrobky prodaných na  vánočním jarmarku,  věnují právě této organizaci).

   Dopoledne jsme dále navštívili   Dětský domov Radenín, kam jsme dovezli trvanlivé potraviny (cukr, mouku, rýži, čaj, těstoviny, olej) vše za 5728,-. Tento vánoční dárek,  na přilepšení rozpočtů  jednotlivých rodinných skupin,  sponzorovali  zaměstnanci ZŠ a MŠ Jistebnice. 


Pěvecký sbor na Staroměstském náměstí

Ve středu 14. 12. se vypravil pěvecký sbor na své první vystoupení na Staroměstské náměstí do Prahy. Tomuto počinu předcházela příprava zpěváků na mnoha zkouškách, které probíhaly často i dvakrát týdně. Prosincová nemocnost také značně ovlivnila složení jednotlivých hlasů ve sboru. Důsledná příprava se vyplatila, a tak závěrečná sestava 36 zpěváků mohla reprezentovat naši školu na vánočních trzích v Praze. Děti se na tento koncert velmi těšily, cestu v autobusu si krátily zpěvem koled, takže se účastníci zájezdu mohli seznámit s programem již během cesty. Vánoční atmosféra byla dokonalá, sníh na silnici trochu komplikoval cestu panu řidiči, ale na místo jsme dorazili včas a v 17.00 hodin nastoupili zpěváčci na nádherně osvětlené podium. Jemně padající sníh podtrhoval předvánoční atmosféru a početný dav příznivců našeho pěveckého sboru z řad rodičů, příbuzných a známých povzbuzoval účinkující potleskem. V závěru vystoupení si diváci hlasitě vyžádali přídavek a před podiem rozvinuli transparent oslavující náš pěvecký sbor. Děti se na tento koncert moc těšily, podpora publika je velmi motivovala a osvětlené Staroměstské náměstí s velkým vánočním stromem jim skýtalo neopakovatelné zážitky. Po koncertu si některé zpěváčky vyzvedli rodiče, ostatní děti si mohly s pedagogickým doprovodem projít trhy a koupit si občerstvení. A pak už cesta autobusem domů. Zasněžení a spokojení zpěváčci s rozzářenýma očima se uvelebili na sedačkách a ještě si cestou domů pobrukovali koledy. Vystoupení se vydařilo, zimní Praha byla kouzelná a my už víme, kde se zase za rok setkáme  se svým milým publikem.

Pěvecký sbor na Staroměstském náměstíPěvecký sbor na Staroměstském náměstíPěvecký sbor na Staroměstském náměstíPěvecký sbor na Staroměstském náměstíPěvecký sbor na Staroměstském náměstí

 


Pozvánka do kostela

V pátek 16. 12. zveme příznivce pěveckého sboru na Adventní koncert v kostele sv. Michaela v Jistebnici, začátek je v 18.00 hodin.

 .

 


Přespolní běh - krajské a republikové kolo

Ve čtvrtek 13.10.2022 se konalo krajské kolo přespolního běhu pro družstva žáků a žákyň základních škol v Jindřichově Hradci. Naši školu reprezentovalo pouze družstvo mladších žákyň, které bezkonkurenčně zvítězilo v Táboře v kole okresním: Eva Farová, Nela Kouřímská, Leontýna Mrzenová (všechny 7.A), Tereza Tomečková a Daniela Vaczulková (obě 7.B) a Ema Svatošová (6.)
Děvčata opět fantasticky zvítězila v konkurenci 7 družstev a odvážela si domů nejen titul přeborníka kraje, ale i krásný pohár a možnost postupu na republikové finále.

Přespolní běh - krajské a republikové kolo Přespolní běh - krajské a republikové kolo

V úterý 25.10.2022 se ve Žďáru nad Sázavou konalo republikové finále v přespolním běhu. Naše mladší žákyně obsadily 13. místo ze 16 družstev. Na první pohled by se mohlo zdát, že to není nic moc, ale v tamní republikové konkurenci, kdy většina z děvčat se běhu či jinému výkonnostnímu sportu věnuje již víceméně profesionálně a některé z nich se již umísťují na prvních příčkách republikových soutěží, je to výsledek vynikající a velký úspěch i pro naši školu.

Děvčatům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy a přejeme jim, aby se jim i nadále dařilo a příští rok zase dokázaly v přespolním běhu vybojovat nějaké pěkné umístění.

                                                          

                                                                                                                                                                   L.Tomečková


Advent v Jistebnici

Rok se s rokem sešel a v sobotu 26. 11. 2022 se v odpoledních hodinách začalo plnit jistebnické náměstí nedočkavci. Po dvou letech jsme se mohli společně radovat z nadcházejícího adventu. K němu nemyslitelně patří prodejní výstava vánočních ozdob, dárků, adventních věnců, které vyráběli žáci společně s učiteli. Součástí předvánoční atmosféry je rozsvícení stromečku a zpívání vánočních písní. Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky J. Peškové zazpíval několik vánočních písní a koled. Zpěváčci byli odměněni nekončícím potleskem posluchačů. Tak krásný advent 2022.
Advent v JistebniciAdvent v JistebniciAdvent v JistebniciAdvent v JistebniciAdvent v JistebniciAdvent v JistebniciAdvent v JistebniciAdvent v JistebniciAdvent v JistebniciAdvent v Jistebnici

K. Kumžáková


Netradiční hudebka

V listopadu 2022 se zapojily postupně všechny třídy 2. stupně do hudebního pořadu - Netradiční hudebka. Dvouhodinový program provázel žáky pan Jiří Folta, člověk tělem i duší muzikant, dirigent, sbormistr Gospelového hudebního projektu Sezimák zpívá gospel. Děti zažily vtipná rozezpívací cvičení a naučily se písničky od skupiny Mirai. Netradiční hudebka se všem líbila, objevili jsme i mezi žáky nové hudební talenty. Rádi v budoucnu na tuto spolupráci navážeme.

Netradiční hudebkaNetradiční hudebkaNetradiční hudebkaNetradiční hudebka   Netradiční hudebkaNetradiční hudebkaNetradiční hudebka                                              

                                               K. Kumžáková

 


Kroužek - GOLF

Letošní školní rok se založil nový kroužek - Sportovní hry s golfem, který je zatím určen dětem 4. a 5. třídy. Každý čtvrtek jezdíme do Aleniny Lhoty. Zde se dětem věnují odborní instruktoři a učí děti základním pravidlům. Dětem se kroužek moc líbí. 

 • Tereza Švecová

Kroužek - GOLF Kroužek - GOLF Kroužek - GOLF Kroužek - GOLF Kroužek - GOLF


Přespolní běh

22.9.2022 se I. stupeň ZŠ zúčastnil přespolního běhu. Tento běh se běžel v Táboře ve sportovním areálu Komora. Žáci soutěžili jako jednotlivci i ve družstvech. Děkuji všem zúčastněným za skvělé sportovní výkony. 

Tereza Švecová

Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh Přespolní běh


17.10. hudební program se skupinou PT Styl

17.10. hudební program se skupinou PT Styl

 

 

 

17.10. hudební program se skupinou PT Styl


Papučový den

Papučový den

5. října 2022 se žáci naší školy společně se svými vyučujícími zapojili do celostátní akce - Papučový den. Fotogracie jsme poslali do táborského hospice Jordán.

                                                                                                                                                                                                                                            K. Kumžáková


Zdravá 5

V pondělí 3.10. proběhl u prvňáčků výukový program Zdravá 5.


Okresní kolo - Přespolní běh

22. září 2022 přivítal sportovní areál Komora v Táboře několik desítek sportovců základních škol okresu Tábor. Konalo se zde okresní kolo Přespolního běhu. Letos obhájily mladší dívky loňské prvenství a svými sportovními výkony postoupily do krajského kola soutěže. Zásluhu na tomto krásném umístění měla Farová Eva, Kouřímská Nela, Mrzenová Leontýna, Tomečková Tereza a Vaczulková Daniela. Úspěšné bylo i družstvo starších žákyň ve složení Bláhová Ema, Pincová Dorothea, Svatošová Eliška, Zuzana Řezáčová a Zuzana Miňhová. Jemu náležela bronzová medaile. 4. místo vybojovali  starší žáci - Marek Bechyně, Jakub Mikeš, David Němeček, Jan Šmejkal a Adam Novák.

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

 K. Kumžáková

Okresní kolo - Přespolní běhOkresní kolo - Přespolní běhOkresní kolo - Přespolní běh


Republikové finále Odznaku všestrannosti

Ačkoliv nový školní rok sotva začal, na poli sportovním už se stihly udát velké věci.

Dva závodníci z naší školy, žák páté třídy, Matěj Tomeček a pan učitel Martin Konvalinka, měli možnost zúčastnit se Republikového finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v rámci projektu Sazka olympijský víceboj ve dnech 7. - 9. září v Brně.

Tuto soutěž pro žáky základních škol založili již před 13 lety olympijští vítězové v desetiboji, Roman Šebrle a Robert Změlík a úspěšně v jejich projektu pokračují i skokan o tyči Štěpán Janáček a trojskokanka Šárka Kašpárková, kteří v roli organizátorů předávají radost z pohybu dalším a dalším dětem.

Celé letošní finále pod záštitou Českého olympijského výboru zahájil na atletickém stadionu v areálu VUT v Brně kanoista Lukáš Rohan, stříbrný olympijský medailista z tokijských peřejí. Na exhibici olympioniků kromě něj dorazili ještě atleti Denisa a Adam Helceletovi, Jakub Holuša a Petr Svoboda, dráhový cyklista Tomáš Bábek, snowboardcrossařka Vendula Hopjáková, fotbalista Petr Švancara a plavkyně Lucie Svěcená. Každé závodící družstvo (4 chlapci a 4 děvčata z jedné základní školy) podporoval a doprovázel navíc některý z bývalých olympioniků, s organizací a doprovodem závodníků pomáhala Policie ČR a Armáda ČR.

Mladí sportovci toho zažili opravdu hodně - od samotných závodů, a věřte, že soutěž, kde každý závodník za dva dny startuje v deseti disciplínách, je opravdu náročná, až po řadu doprovodných sportovních a kulturních aktivit a programů a navíc setkání s úspěšnými olympioniky i jejich autogramiádu.

Pro představu závodního zatížení, ve čtvrtek bylo na programu švihadlo 2 minuty (půl minuty snožmo vzad, půl minuty snožmo vpřed, půl minuty vajíčka, půl minuty střídmonož), skok daleký, 60 m sprint, hod medicinbalem vzad, shyby na šikmé lavičce, v pátek sedy-lehy na dvě minuty, trojskok, kliky na dvě minuty, hod kriketovým míčkem a jedna volitelná disciplína (plavání, běh na 1000 m, nebo driblink).

Letošního republikového finále se zúčastnilo přes 600 dětí, 45 družstev a 21 závodících učitelů. A ani v tak velké konkurenci se naši závodníci neztratili.

Matěj Tomeček si vybojoval díky 5505 bodům 9. místo mezi chlapci ročníku 2012 a svými výkony zároveň diamantový odznak

Martin Konvalinka obsadil se 7335 body 9. místo mezi učiteli a obdržel stříbrný odznak.

Pohár pro absolutního vítěze družstev a pamětní medaile od České mincovny s vyobrazením Lukáše Rohana získala již po deváté v řadě za sebou Základní škola Oskol Kroměříž.

 

Co říci závěrem? Snad jen, děti, pojďme sportovat a bojovat, ať se za rok můžeme zúčastnit této velkolepé akce ve větším počtu, protože to opravdu za to stojí.

Republikové finále Odznaku všestrannosti Republikové finále Odznaku všestrannosti Republikové finále Odznaku všestrannosti Republikové finále Odznaku všestrannosti

 

                                                                                                                               Lucie Tomečková


Školení v hotelu Gold Chotoviny

Přípravný týden pedagogů Základní školy a Mateřské školy Jistebnice
Školní rok 2022/2023 začal pro učitele naší školy opravdu netradičně. Dny 22. 8.
a 23. 8. jsme prožili v Chotovinách, v hotelu Gold. Po provozní radě následovalo
dvoudenní školení s lektorkou paní Mgr. Blaženou Mačákovou. Téma Týmové
spolupráce a osobnostního rozvoje zajímalo všechny přítomné. V rámci
otevřené oboustranné diskuse jsme se dozvěděli mnoho zajímavého. Práce ve
skupinách a vzájemné hodnocení přineslo mnoho pozitivního. Setkání
pedagogů naší školy bylo příjemným začátkem nového školního roku.
K. Kumžáková


Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo

Jen chvála, jen chvála, samá chvála.....31.5. 2022 se uskutečnilo krajské kolo DSMC v Táboře. Jistebnická škola  potvrdila svoje skvělé výsledky z okresních kol v obou kategoriích. Mladší žáci (Alena Bendová, Jana Kubecová, Marek Fara a Marek Petráň) obsadili, v konkurenci dalších šesti týmů, druhé místo!!! Starší žáci (Štěpánka Mašková, Martina Šachová, Tomáš Fara a Ondřej Hrazánek) skončili na 3. místě!!!!

Martina Šachová obhájila své prvenství v soutěži jednotlivců.

V jihočeském kraji se žádné škole nedařilo tak, jako té naší - ve výsledcích obou kategorií.

Chci poděkovat dětem za jejich snahu, urputnost, píli a radost a také za můj osobní pocit hrdosti, jak skvělé jsou.

napsala: Tereza Šindelářová

Dopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské koloDopravní soutěž mladých cyklistů - krajské kolo

 


Atletický přebor Táborska

Atletický přebor Táborska

17. a 19. 5. 2022 se 20 škol okresu Tábor zúčastnilo na stadionu Míru atletického přeboru. Z 20 škol žáci naší školy obsadili 7. místo. Velký podíl na umístění měly výkony jednotlivců. Dorothea Pincová vybojovala 1. místo ve skoku dalekém a 3. v běhu na 60 metrů. Danielu Heroutovi patřila 3. místa ve skoku dalekém a běhu na 60 metrů. Ve štafetě jsme neměli přemožitele. Prvenství vybojovalo družstvo děvčat ve složení Dorothea Pincová, Zuzana Řezáčová, Ema Bláhová a Eliška Scvatošová. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                                                                                                                                                     K. Kumžáková

 


Krajské kolo soutěže Požární ochrana očima dětí

Krajské kolo soutěže Požární ochrana očima

Leontýna Mrzenová jako jediná soutěžící postoupila se svou literární prací z okresního kola do kola krajského. Zde se umístila na 3. místě. Gratulujeme.

                                                                                                                                                                                                                                              K. Kumžáková


Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo

Moc ráda se s Vámi podělím o úžasnou zprávu – dne 20. 5. 2022 proběhlo okresní kolo
DSMC a naši žáci a žákyně v obou kategoriích obsadili první místa!!!! To znamená, že
postupují do krajského kola, které se letos koná v Táboře za účasti dalších jedenácti družstev.
Tak nám držte palce!!!
Jistebnické děti ovládly i soutěž jednotlivců, kde se nejlépe vedlo, v I. kategorii za dívky,
Aleně Bendové, ve II. kategorii za dívky Martině Šachové a za chlapce Ondřejovi Hrazánkovi.
Zúčastněným dětem děkuji za snahu, píli a vzornou reprezentaci školy a gratuluji k výborným
výsledkům!!!

Napsala: Tereza Šindelářová

Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní koloDopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo


Dopravní soutěž mladých cyklistů

Po dvouleté pauze se zase mohly rozběhnout přípravy na Dopravní soutěž mladých cyklistů. Všichni žáci druhého stupně si vyzkoušeli své znalosti z pravidel silničního provozu formou testu na PC. Podle dosaženého počtu bodů bylo vybráno 25 dětí, které se zúčastnily jízdy zručnosti na silnici u jídelny, kde bylo připraveno 9 překážek, které se snažily co nejlépe a nejrychleji zdolat. 

Do I. kategorie (10 - 12 let)  postupují - Alena Bendová, Jana Kubecová, Marek Fara, Marek Petráň.

Do II. kategorie (12 - 16 let) postupují - Štěpánka Mašková, Martina Šachová, Tomáš Fara, Ondřej Hrazánek.

Tito žáci postupují do okresního kola, které se koná 20. 5. 2022 v Táboře. Zde si vyzkouší své znalosti i z první pomoci, práce s mapou a jízdu na kole na dopravním hřišti za odborného dohledu Policie České republiky.

 

Děkuji  za pomoc s přípravou překážek, měření jednotlivých časů a následným úklidem našim ukrajinským žákům.

napsala: Tereza Šindelářová

Dopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistůDopravní soutěž mladých cyklistů


Štafetový pohár

28.4.2022 se někteří žáci naší školy zúčastnili okresního kola štafetového běhu. Naše škola se umístila na 6. místě. V doplňujících disciplínách vyhrál Jozef Dikan (3. třída) - hod medicimbalem a Hynek Šmejkal (3. třída) - skok z místa. Všechny moc chválíme, byli jste skvělí a běželi jste perfektně. Všem zúčastněným děkujeme za sportovní výkony.

Tereza Švecová

Štafetový pohár


Den dětí

Vážení rodiče,

posíláme Vám informace týkající se Mezinárodního dne dětí, který se na naší škole uskuteční letos netradičně dne 3. 6. 2022. Každý z žáků se musí napsat dle svého zájmu na jednu aktivitu. Zájemci z II. stupně se zapíší do 3. 5. 2022 u níže uvedených učitelů. Zapisování dětí z I. stupně bude probíhat od 9.5. od 18:00 pomocí on-line zapisování. Dětem nabízíme následující možnosti:


Pro I. stupeň:

Vycházka do přírody s možností opékání buřtů

Přibližná doba: 7:40 - 13:00

Zodpovídající osoba: Urbanová, Mácha


Čapí hnízdo:

Přibližná doba: 8:00 - 12:00

Přibližná cena: 240,-

Max: 35 dětí

Zodpovídající osoba: Volková, Zděnovcová


Chýnovské jeskyně a zřícenina hradu Choustník

 

Přibližná doba: 7:40 - 14:00

Přibližná cena: autobus 150, vstupy: 80+30

Max: 35 dětí

Zodpovídající osoba: Pešková, Seidl-Juskovičová


Pro II. stupeň:

Vysoký Chlumec

Skanzen lidové architektury ve středních Čechách.

Cena programu a vstupného je kolem 130 Kč.

Cena autobusu je kolem 150 Kč, záleží na počtu dětí.

Zodpovídá : R. Švestková


 

Toulky po okolí Jistebnice

Pěší výlet po okolí s možností opékání špekáčků, návštěvy věže kostela a síně Richarda Laudy. V případě špatného počasí možnost využít Sokolovnu.

Zodpovídá: M. Kolihová, Jana Nováková


 

Muzeum čokolády Tábor

Žáci se zúčastní komentované prohlídky

 • 500,- na skupinu do 20 osob
 • - vstupné – 100,- žák
 • práce v marcipánové dílně – 90,- žák (kdo bude mít zájem)
 • cestovné 30,-  (Jistebnice – Tábor a zpět. V případě, že bude velký zájem a nebude se moct jet linkovým autobusem, objednáme svůj autobus, cena by byla vyšší)
 •  celkem 245,- Kč

Ten, kdo by neměl zájem o práci v dílně, by navštívil s vyučující Botanickou zahradu v Táboře (prohlídku v muzeu musí absolvovat)

 • odjezd autobusem z Jistebnice v 7.52, odjezd do Jistebnice ve 12.40

Zodpovídá: K. Kumžáková


 


Sazka olympijský víceboj

V pondělí 25.4.2022 jsme se již potřetí zúčastnili okresního kola Odznaku všestrannosti - Sazka olympijský víceboj na ZŠ Zborovská Tábor.

Tento projekt založili dva zlatí olympijští medailisté v desetiboji, Robert Změlík a Roman Šebrle, přičemž hlavním cílem je všestranný sportovní rozvoj žáků. Disciplíny Odznaku všestrannosti se plní po celý školní rok a dle dosažených bodů mají děti možnost zisku odznaků různých úrovní - bronzový, stříbrný, zlatý, diamantový.

V Táboře na okresním kole bylo na programu pět z deseti disciplín, a to: trojskok, hod 2 kg medicinbalem vzad, kliky na 2 minuty, švihadlo na 2 minuty (vzad, vpřed, vajíčka, střídmonož) a běh na 1000 m nebo dribling. 

Družstvo naší školy ve složení Eliška Svatošová, Zuzana Miňhová, Magdalena Sklenářová, Eva Farová, Marek Bechyně, David Němeček, Adam Novák, Lukáš Potácel získalo bronzový pohár a medaile a nakonec i díky množství dosažených bodů postup do krajského kola.

Do krajského kola za jednotlivce postoupili z prvního místa také Matěj Tomeček, Ema Svatošová a Eliška Svatošová, z druhého místa Daniela Vaczulková a Eliška Vaňková. Bronzovou medaili vybojovala Eva Farová a ze soutěže učitelů si zlato odnesl p.uč. Martin Konvalinka. Ani další žáci naší školy se v ostře nabité konkurenci ve svých kategoriích neztratili, když ze všech sil bojovali až do posledního uběhnutého metru: Daniel Herout 4. místo, David Fara 9. místo, Ondřej Urban 14. místo, Marek Bechyně 10. místo, Adam Novák 17. místo, David Němeček 8. místo, Lukáš Potácel 13. místo, Ema Bláhová 4. místo, Anna Mikšová 8. místo, Madaléna Sklenářová 5. místo, Zuzana Miňhová 9. místo, Karolína Němečková 6. místo, Leontýna Mrzenová 9. místo, Tereza Tomečková 11. místo, Stela Bláhová 8. místo.         

                       

 L.Tomečková

Sazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský vícebojSazka olympijský víceboj


Turnaj ve fotbale

 

Bronzoví fotbalisté

Chlapci 8. a 9. třídy reprezentovali dne 20. 4. 2022  naši školu v okresním kole turnaje ve fotbale. Fotbalového klání se zúčastnilo 16 mužstev. Mužstvo naší školy, ve složení David Fara, Tomáš Fara, Ondřej Urban, Lukáš Malý, Štěpán Peterka, Lukáš Bednář, Marek Malý, Jakub Mikeš a Marek Bechyně, obsadilo 3. místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

K. Kumžáková

Turnaj ve fotbaleTurnaj ve fotbaleTurnaj ve fotbaleTurnaj ve fotbale


Soutěž-hasiči

13. dubna 2022

Vítězové výtvarné a literární soutěže - SDH Jistebnice.

Gratulujeme.

Soutěž-hasiči

 


Upravovali jsme květinové pásy.

Po besedě s odbornicemi na květinové pásy jsme je se žáky sedmého ročníku vyhrabávali a upravovali.
Posuďte sami.
Romana Švestková

Upravovali jsme květinové pásy.Upravovali jsme květinové pásy.Upravovali jsme květinové pásy.Upravovali jsme květinové pásy.


Jarní měsíce, měsíce okresních olympiád

Jarní měsíce, měsíce okresních olympiád

V březnu a dubnu reprezentovali naši školu v okresních kolech olympiád ti žáci, kteří byli úspěšní ve školních kolech olympiád. V okresním kole Olympiády ze zeměpisu z 31 soutěžících 10. místo patřilo Lukáši Malému, 16. Davidu Farovi a 23. Matěji Vávrovskému. Lukáš Potácel, žák sedmé třídy, vybojoval postup do krajského kola. V okresném kole Olympiády z dějepisu z 38 soutěžících 3. místo patřilo Šimonu Šindelářovi, 18.-19. Matěji Vávrovskému a 21.-23. Lucii Kubecové.

Okresního kola Olympiády z českého jazyka se zúčastnilo 36 soutěžících. Magdaléně Ryjáčkové patříálo 14. místo a Matěji Vávrovskému 18. místo. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

Krajská kola soutěží

Lukáš Potácel bude reprezentoval školu v krajském kole Olympiády ze zeměpisu a Šimon Šindelář v krajském kole Olympiády z dějepisu.

                                                                                                                                                                                                                                       K. Kumžáková

 


Noví spolužáci

Dnes 8.4. nám naši noví žáci z Ukrajiny představili speciality jejich národní kuchyně. Celou školou se linula vůně palačinek,pelmeňů a varenik. Vše bylo moc dobré a opravdu stálo za ochutnání!!! Děkujeme!

Noví spolužáciNoví spolužáciNoví spolužáciNoví spolužáciNoví spolužáciNoví spolužáciNoví spolužáciNoví spolužáci


Beseda o květnatých pásech

Dnes měli žáci z naší školy přednášku o květnatých pásech, které začaly vznikat v parcích i zahradách našich vesnic a měst.
Jedná se o to, aby se k nám vrátily původní druhy hmyzu a motýlů, kterých díky intenzifikaci zemědělství stále ubývá.
Děti slyšely hmyzí pohádku, viděly hodně ukázek květnatých pásů s fotkami a učily se, jak pásy zakládat a k čemu jsou.
Přednášku nám udělaly Kamila Vítovcová z přírodovědné fakulty Jihočeské univerzity a Zuzana Dlouhá.
Romana Švestková

Beseda o květnatých pásechBeseda o květnatých pásechBeseda o květnatých pásechBeseda o květnatých pásechBeseda o květnatých pásechBeseda o květnatých pásechBeseda o květnatých pásech


Procházka s Vitalikem, naším novým ukrajinským spolužákem

Děti ze sedmé třídy se rozhodly, že Vitalikovi z Ukrajiny ukážou naše město, aby věděl, kde je pošta, obchod i radnice.
Nálada byla výborná. Ve vysvětlováni čeština střídala angličtinu.
Všichni doufáme, že se spolu dokážeme domluvit.
Romana Švestková

Procházka s Vitalikem, naším novým ukrajinským spolužákemProcházka s Vitalikem, naším novým ukrajinským spolužákemProcházka s Vitalikem, naším novým ukrajinským spolužákemProcházka s Vitalikem, naším novým ukrajinským spolužákemProcházka s Vitalikem, naším novým ukrajinským spolužákemProcházka s Vitalikem, naším novým ukrajinským spolužákemProcházka s Vitalikem, naším novým ukrajinským spolužákem


Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině

 Město Tábor vyhlásilo sbírku Na pomoc Ukrajině. Z vybraných financí se nakoupila výživa pro nejmenší děti - přesnídávky, instantní kaše, kukuřičné křupky a dětská kosmetika. Pracovníci naší školy měli možnost zúčastnit se této sbírky. Od 15 zaměstnanců školy bylo vybráno celkem 9 400,-

Děkujeme za pomoc a solidaritu.
                                                                                                                                  Tereza Šindelářová

 

 


Vařili jsem s angličtinou a Patrickem

V těchto měsících se v USA slaví Masopust neboli Mardi gras, karneval, průvody, veselí.
Patrick, americký učitel, chtěl dětem ukázat typické jídlo, které se v tomto období připravuje. A to byl Fench toast.
Na fotkách si můžete prohlédnout výsledek.
Romana Švestková

Vařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a PatrickemVařili jsem s angličtinou a Patrickem


Školní kola olympiád

V únoru soutěžilo několik žáků 9. ročníku ve znalostech z historie a geografie. Ve školním kole Zeměpisné olympiády nejlepšího umístění dosáhli žáci 9. třídy,  Fara David, Malý Lukáš a Vávrovský Matěj a žák 7. třídy, Potácel Lukáš. Tito žáci postoupují do okresniho kola soutěže. V Dějepisné olympiádě byl nejúspěšnější Šindelář Šimon, Vávrovský Matěj a Kubecová Lucie. I tito žáci budou reprezentovat naši školu v okresním kole soutěže. Gratulujeme.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Kumžáková K.


Krajské kolo ve stolním tenisu -krajské kolo

 

10. 2. 2022 se v Českých Budějovicích konalo krajské kolo Turnaje ve stolním tenisu. Martina Šachová (9.) a Denisa Kotalíková (8.) vybojovaly skvělé 3. místo. Povzbuzovat je jela paní učitelka L. Tomečková.Gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.

Krajské kolo ve stolním tenisu -krajské koloKrajské kolo ve stolním tenisu -krajské kolo

                                                                                                                                                                                       Šindelářová T.


Olympiáda z českého jazyka

 

3. 2. 2022 se šest žáků 8. a 9. třídy pokusilo zdolat záludnosti českoho jazyka. Ty byly součástí školního kola Olympiády z českého jazyka. Olympiáda měla dvě části, a to část mluvnickou, letos byla především zaměřená na slovotvorbu, a část slohovou. V ní se hodnotí předvším originalita zpracovaného tématu. Všichni soutěžící pracovali velmi zodpovědně. To bylo zřejmé i z dosažených výsledků. Rozhodování o tom, kdo bude reprezentovat školu v okresním kole soutěže, nebylo jednoduché. Ze zúčastněných žáků dosáhla nejlepších výsledků Magdaléna Ryjáčková a Matěj Vávrovský. Ti budou 30. 3. 2022 zastupovat školu v okresnim kole soutěže. Tereza Nováková je náhradníkem . Kromě výše jmenovaných se soutěže zúčastnil David Fara, Šimon Šindelář a Lucie Kubecová. Každý obdržel diplom a čokoládu. Všem děkujeme za účast v soutěži.

Olympiáda z českého jazyka

                                                                                                                                                                                                                          Kumžáková K.


West Side Story

West Side Story

Ve čtvrtek 3. 2. 2022, den před pololetními prázdninami, jsme s žáky 5.-9. třídy zhlédli nově zpracované filmové představení West Side Story. V táborském kině Svět jsme byli svědky sice náročného, zato skvěle zpracovaného příběhu plného skvělých písní, filmových triků a v neposlední řadě i skvělých hereckých výkonů. V hodinách hudební výchovy jsme společně s žáky o představení diskutovali. V 8. a 9. ročníku jsme formou anonymních sdělení a názorů jednoptlivých žáků prožili jednu z mnoha inspirativních hodin, kde se ke slovu dostávali žáci a paní učitelka byla pouze posluchačem.

                                                                                                                                                                                                                      Kumžáková K.


Turnaj ve stolním tenisu

Turnaj ve stoním tenisu

19. ledna 2022 se na Zimním stadiónu v Táboře setkaly úspěšné týmy škol z okresu Tábor, aby zde změřily své síly ve hře ve stolním tenisu. Naše škola vyslala dvě družstva, družstvo dívek  a družstvo chlapců. Děvčata, Denisa Kotalíková a Martina Šachová, vybojovala 1. místo a 1. místem se také mohlo pochlubit družstvo chlapců . Zásluhu na tom měl David Fara, Tomáš Fara, Lukáš Malý a Filip Novák. Svými výkony si vybojovala obě družstva účast v krajském kole soutěže.

Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                                                                                                              Tereza Šindelářová


Od dívky k ženě, od chlapce k muži

Velmi zajímavá beseda pro mladé dospívající lidi. Děti byly rozděleny do skupin dle věku i pohlaví. Dva zkušení lektoři jim přednášeli i s názornými látkovými a plastovými ukázkami o lidském těle, o hygieně i psychohygieně a o jejich přeměně v dospělé lidi.
přednáška byla určen pro sedmou, osmou a devátou třídu.

Romana Švestková

Velmi zajímavá beseda pro mladé dospívající lidi. Děti byly rozděleny do skupin dle věku i pohlaví. Dva zkušení lektoři jim přednášeli i s názornými látkovými a plastovými ukázkami o lidském těle, o hygieně i psychohygieně a o jejich přeměně v dospělé lidi.
Přednáška byla určen pro sedmou, osmou a devátou třídu.

Romana Švestková

Od dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k mužiOd dívky k ženě, od chlapce k muži


Dárek pro Dětský domov Radenín

 

Někteří zaměstnanci Základní školy Jistebnice a štědří Jistebničtí uskutečnili finanční sbírku na nákup přehozů-dek přes popstel pro děti z DD Radenín. Osobně bude 37 dek předáno 15. 12. 2021 paní ředitelkou Mgr. P. Vonešovou a zástupcem pedagogického sboru vedení DD Radenín.

Děkujeme těm, kteří se na nákupu dárku finančně podíleli.       

                                                     

                            Napsaly: Tereza Šindelářová, Kamila Kumžáková


Dárek pro klienty Pečovatelského domu Jistebnice

14. 12. 2021 předali žáci naší školy společně s paní vychovatelkou obyvatelům PD Jistebnice vlastnoručně vyrobené dárky a příníčka. Popřáli všem klidné vánoční svátky a zdraví v roce 2022.

Napsala: Kamila Kumžáková


Vánoční jarmark

Po dvou letech se opět konal, tentokrát netradiční formou, v Jistebnici vánoční jarmark. Na jeho přípravě se podíleli všichni žáci naší školy.

 

Učitelé a žáci věnovali částku ve výši 9.000 na konto Hospice Jordán.

Napsala: Tereza Šindelářová

 


Čerti ve čtvrté třídě v AJ

Čerti ve čtvrté třídě v AJČerti ve čtvrté třídě v AJČerti ve čtvrté třídě v AJČerti ve čtvrté třídě v AJ

Napsala: Romana Švestková


Strážci naší paměti

Botanická zahrada v Táboře, Střední zemědělská škola v Táboře a Okresní knihovna Tábor vyhlásily 9. ročník literární soutěže - Strážci naší paměti aneb Památné stromy v botanické zahradě. Děvčata ze 7. třídy poslala dvě velmi zdařilé literární práce a v konkurenci devíti zúčastněných škol a 36 prací  jak literárních, tak výtvarných dala o sobě náležitě vědět. V kategorii 6.a 7. tříd zvítězila Magdaléna Sklenářová a 3. místo patřilo Anně Vávrovské. Gratulujeme!

                                                                                                                                                                    Napsala: Kamila Kumžáková

 


Aj s Patrickem z Texasu

Aj s Patrickem z TexasuAj s Patrickem z TexasuAj s Patrickem z TexasuAj s Patrickem z TexasuAj s Patrickem z TexasuAj s Patrickem z TexasuAj s Patrickem z Texasu

Napsala: Romana Švestková


Pěvecký sbor

Vážení příznivci pěveckého sboru,

nemohli jsme zazpívat při rozsvícení vánočního stromu, což nám bylo moc líto, a proto přicházíme s nahrávkou našeho programu. Věříme, že Vás potěšíme. Za pěvecký sbor Julie Pešková

Napsala: Julie Pešková


Florbalové tažení pokračuje

23. listopadu 2021 pokračoval seriál florbalového turnaje starších žákyň okresu Tábor. Sportovní klání se odehrálo opět na hřišti Spartaku MAS Sezimovo Ústí. Družstvo našich děvčat, ve složení Martina Šachová, Veronika Buchtelová, Veronika Mrázková, Zuzana Řezáčová, Markéta Štekerová, Tereza Nováková, Dorotka Pincová, Silva Trpková a Ema Bláhová, obsadilo 9. místo.

24. listopadu 2021 se do Sezimova Ústí tentokrát vydalo družstvo starších chlapců. David Fara, Tomáš Fara, Matěj Vávrovský, Štěpán Peterka, Štěpán Dohnal, František Čítek, Lukáš Malý, Lukáš Bednář, Marek Bechyně a Martin Urban přivezli krásný pohár, medaile  a diplom. Jim patřilo krásné 3. místo.

Všem zúčastněným děvčatům a chlapcům gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.                                               

Napsala: Kamila Kumžáková

 


Florbalový turnaj mladších žákyň

11. listopadu 2021 se na hřišti Spartaku MAS Sezimovo Ústí konal florbalový turnaj mladších žtákyň. Z okresu Tábor se ho zúčastnilo 7 družstev. Družstvo naší školy svým výkonem obsadilo 5. místo. Velkou zásluhu na tom měla děvčata 6. a 7. třídy - Alena Bendová, Olga Bočanová, Nela Kouřímská, Leontýna Mrzenová, Veronika Buzková, Kateřina Komendová, Viktorie Kozáková, Zuzana Miňhová, Karolína Němečková, Magdaléna Sklenářová a Andrea Tučková. Všem zúčastněným děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

                                                          Napsala: Kamila Kumžáková


Přespolní běh- okresní a krajské kolo

 

22 . září 2021 se sportovní areál Komora v Táboře zaplnil žáky základních škol. Konalo se zde okresní kolo Přespolniiho běhu. Naši školu reprezentovali žáci jak ve III., tak i ve IV. sportovní kategorii. III. kategorie - dívky: Eva Farová, Leontýna Mrzenová, Zuzana Miňhová a Tereza Tomečková - 1. místo, chlapci: Adam Novák, Lukáš Novák, Marek Petráň a Jan Šmejkal - 6. místo. IV. kategorie- dívky: Ema Bláhová, Dorothea Pincová, Magdaléna Ryjáčková a Eliška Svatošová - 3. místo, chlapci : David Fara -1., Tomáš Fara, Lukáš Malý a Ondřej Urban - 4. místo. Všem zúčastněným náleží velká gratulace za vzornou reprezentaci školy

13. října 2021 se vítězové okresního kola rozjeli změřit své sportovní síly do Jindřichova Hradce. Zde se uskutečnilo krajské kolo Přespolního běhu.  Děvčata, Eva Farová (2. místo v jednotlivcích), Nela Kouřímská, Leontýna Mrzenová, Zuzana Miňhová, Magdaléna Sklenářová a Tereza Tomečková, svými výkony vybojovala stříbro. G r a t u l u j e m e! 

Napsala: Kamila Kumžáková

 


Výchovný koncert

 

9. listopadu 2021 se k nám po roce a půl vrátila se svým repertoárem hudební agentura Forest Gump, aby navázala  na vzniklé hudební přátelství a připomněla tak žákům 1. stupně lidovou a folkovou tvorbu a starším žákům anglickou skupinu Beatles. Koncert se všem líbil, někteří žáci si rádi zazpívali známé melodie. Zpěvák skupiny svá hudební vystoupení doprovázel  zajímavými informacemi o tom, jak vznikala lidová či folková tvorba,  mnoho nového se dozvěděli žáci 2. stupně o známé anglické skupině.

Napsala: Kamila Kumžáková

 

 


Den světových jazyků

V pátek 22. října 2021 se na naší škole učilo tak trochu netradičně. Pátek byl u nás Dnem světových jazyků. Zúčastnili se ho všichni žáci obou stupňů. Nejen učitelé, ale i starší žáci se věnovali jeho přípravě. V hodinách výtvarné výchovy nakreslili krásné „jmenovky“ učeben, kam pak v pátek zamířily skupiny žáků z jednotlivých tříd. Soutěžilo se ve znalostech anglického jazyka, českého jazyka, německého jazyka, ruského jazyka, francouzského jazyka, určovali se světoví fyzikové a vynálezci, žáci se učili počítat velice netradičním způsobem. Soutěžní duch byl patrný na všech účastnících. Před školou pak za krásného slunného počasí byli všichni odměněni pamětním listem, který navrhli a vytvořili žáci 9.třídy, sladkostmi a každý obdržel osvěžující nápoje. Projektový den se na naší škole uskutečnil poprvé. Vydařil se. Věříme, že v této tradici budeme pokračovat.

 

Den světových jazykůDen světových jazykůDen světových jazykůDen světových jazykůDen světových jazykůDen světových jazyků

Napsala: Kamila Kumžáková

 


Beseda s pracovnicí hospice Jordán

V návaznosti na Papučový den se 7. října 2021 uskutečnila na naší škole beseda s pracovnicí táborského hospice Jordán. Zúčastnili se jí žáci osmého a devátého ročníku. Paní lektorka skvělým způsobem přiblížila žákům činnost hospiců, neopomněla se zabývat i otázkou posledních dnů života každého člověka. I když téma setkání bylo smutné, pro mnohé bylo přínosné. Především v té části besedy, kdy žáci vyjadřovali své názory, někdo se svěřil i se zkušenostmi z vlastní rodiny.

Napsala: Kamila Kumžáková


Papučový den na naší škole

6. října 2021 se naši žáci a vyučující již poněkolikáté zúčastnili celostátní akce, Papučového dne. Chtěli jsme tak upozornit na nutnost připomenout si, že i v našem okolí je mnoho lidí, kteří potřebují pomoc, kterou nabízejí mobilní hospice. Fotografie jsme poslali do hospice Jordán v Táboře.

Papučový den na naší školePapučový den na naší školePapučový den na naší škole

Napsala: Kamila Kumžáková


Projektový den – Praha 2021

Hned na začátku nového školniho roku jsme se rozhodli, že by bylo vhodné zorganizovat mimoškolní akci a tím dohnat  kulturně vzdělávací manko. Nápadů bylo hned několik, zvítězila Praha. A tak jsme se 13. září 2021 rozjeli do Prahy. Exkurze se zúčastnili všichni žáci 2. stupně. Šesťáci, sedmáci a osmáci si se svými vyučujícími  prohlédli Vyšehrad a Petřín, nejstarší, deváťáci, Židovské muzeum. Když jsme se sice unavení, ale bohatší o nové zážitky a poznatky sešli všichni na Strahově, nebyl snad nikdo, kdo by nebyl spokojený. Ve škole jsme si o všem povídali, hlavně v hodinách literatury, dějepisu, anglického jazyka, výtvarné a hudební výchovy. Vytvořili jsme si společnou nástěnku, kde jsme vystavili mnoho pěkných prezentací.

Napsala: Kamila Kumžáková


Přespolní běh

 

22. září 2021 se v areálu Komora v Táboře opět po roce sešli sportovci okresu Tábor, aby změřili své síly v přespolním běhu. Žáci prvního stupně soutěžili ve 3. a 4. kategorii. Dívky ze 3. třídy, Valerie Maňáková, Dorota Švecová a Michaela Vaczulková se umístily na 1. místě, Michaela Vaczulková v celkovém pořadí jednotlivců byla druhá. I hoši ze 3. třídy, Štěpán Čechura, Patrik Matěja i Hynek Šmejkal byli úspěšní. Jim patřilo 4. místo. 4. kategorii zastupovaly dívky ze 4. a 5. třídy. Gabriela Pösingerová, Ema Svatošová a Eliška Vaňková se umístily na  4. příčce. Chlapci ze 4. a 5. třídy, Kryštof Novák, Matěj Tomeček a Tomáš Petráň svým výkonem obhájili 5. místo. Všem gratulujeme za vzornou reprezentaci školy.

Přespolní běhPřespolní běhPřespolní běhPřespolní běh

Napsala: Kamila Kumžáková

 


Cvičení v přírodě 10.9.

Žáci prvního stupně se zúčastnili cvičení v přírodě. S žáky 5. třídy jsme absolvovali trasu dlouhou asi 5km vedoucí skrz městské sady k Chlumu a zpět turistickou cestou. Během cvičení se pořádaly hry k utužení kolektivu. Počasí nám přálo, a tak na závěr jsme se vyfotili s pozadím kostela sv. Máří Magdaleny.

Cvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třída

Napsal: Tomáš Mácha

.

.


Spirála

Počátkem nového školního roku se sešly všechny třídy naší školy a dohromady za asistence vyučujících vytvořily vcelku povedenou spirálu v nadlidské velikosti.

Napsal: Tomáš Mácha