Platby stravného

Inkaso strávného

Číslo sběrného účtu na souhlas s inkasem : 0101046681/0800

Do souhlasu s inkasem prosím neuvádějte žádný variabilní symbol ani datum inkasa. Pokud zadáváte limit, ujistěte se, že bude dostatečně vysoký, zvláště v případě, že se vám strhává stravné za více strávníků.

Datum inkasa je určeno vždy na 17. den v měsíci, v případě, že tento datum vychází na víkend, strhává se stravné již v pátek.

Jestliže se vám platba z jakéhokoli důvodu z účtu nestrhne, prosím o okamžité uhrazení na níže uvedený účet.

Číslo účtu: 0701499369/0800, do zprávy pro příjemce zadejte jméno strávníka.