4.

Beseda v knihovně

21.9.2021 jsme navštívili knihovnu v Jistebnici. Paní Nováková ukázala dětem nejnovnější knihy vhodné ke čtení.  Potom si žáci mohli sami  knihy prohlédnout a půjčit si je domů.

Tereza Švecová

Beseda v knihovně


Cvičení v přírodě

10. 9. 2021 jsme se vydali s žáky na cvičení v přírodě směr Hůrka - Makov - Jistebnice. V Makově jsme strávili nějaký čas na fotbalovém hřišti, kde žáci hráli různé hry. Pochod se vydařil a počasí nám přálo.

Tereza Švecová

Cvičení v příroděCvičení v příroděCvičení v přírodě


Čerti

3.12.2021 nás navštívili ve třídě čerti s Mikulášem a Andílky. Děti zazpívaly písničky a říkaly básničky. Za odměnu dostaly malou dobrůtku.

Tereza Švecová

Čerti


Den světových jazyků

22.10.2021 proběhl na naší škole ,,Den světových jazyků". Náš projekt byl zaměřen na Itálii. Žáci byli seznámeni s novými poznatky o Itálii, vytvořili si vlajku a plnili různé úkoly. Sami si připravili pizzu, kterou si snědli. Den se velmi povedl.

Tereza Švecová

Den světových jazykůDen světových jazykůDen světových jazykůDen světových jazykůDen světových jazyků


Děti dětem

21.12.2021 se konal koncert našich dětí ZŠ. Někteří žáci si připravili hru na piano, buben, harmoniku, někteří zpívali píseň. Všichni jsme si na závěr zazpívali vánoční koledy. Bylo to krásné naladění na vánoční atmosféru a všichny děti byly moc šikovné. 

Tereza Švecová

Děti dětem


Papučový den

6.10.2021 se naše škola připojila do projektu ,,Papučový den", který pomáhá dětem. 

Tereza Švecová

Papučový den


Plavání

Od 13.9. do 22.11.2021 jsme jezdili 3. a 4. třída na plavání do bazénu v Táboře. Žáci byli rozděleni do jednotlivých skupin. Pod vedením odborných plavčíků se žáci učili plavat a zdokonalovat své plavecké techniky. Žáci byli na konci kurzu velmi pochváleni za vhodné chování a vzájemnou spolupráci. Byla to radost děti při plavání pozorovat.

Tereza Švecová

Plavání Plavání


Vánoční besídka

22.12.2021 se v naší třídě tradičně konala vánoční besídka. Děti si připravily program, rozdaly si vánoční dárečky a strávily tak příjemně poslední školní den v tomto roce. Bylo to krásné.

VŠEM PŘEJI VESELÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ NOVÝ ROK.

Tereza Švecová

Vánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídka