5.

Březnové akce

 

Březnové akceBřeznové akce


Vánoční besídka

22.Prosince jsme si v naší třídě uspořádali malou besídku. Během dne jsme hráli společenské hry a aktivity, pili čaj za poslechu a při zpěvu Vánočních koled a dělali spoustu dalších aktivit. Děti si vzájemně nadělovali dárečky, se kterýma jsme se vyfotili u našeho vánočního stromečku. 

Vánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídka


Planetárium České Budějovice

9. prosince se naše třída vydala na exkurzi do planetária v Českých Budějovicích. Akce byla dlouhodobě plánovaná, a tak ji nezrušila ani menší sněhová kalamita, která v ten den nastala. Nejprve jsme se různými způsoby dopravili do Tábora. Od tud jsme společně pokračovali směrem do Českých Budějovic rychlíkem. Času bylo dost a do planetária jsme se z nádraží přesunuli pěšky. V planetáriu jsme nejprve zhlédli film o sluneční soustavě a již v astronomickém duchu jsme se přesunuli do kopule, kde nás usadili do pohodlných sedaček. V hodinovém programu jsme se nechali unést do vesmíru a nechali na sebe působit perfektně připravenou animaci. 

Planetárium České BudějovicePlanetárium České BudějovicePlanetárium České BudějovicePlanetárium České BudějovicePlanetárium České Budějovice


Čerti

Čerti


Vánoční jarmark

V pátek 19.11. měly děti vyhrazený celý vyučovací den pro přípravu výrobků na vánoční jarmark.

Vánoční jarmarkVánoční jarmark


Koncert country písní

Dne 9. 11. proběhl koncert v prostorách školní družiny. Žáci si společně se zpěvákem zazpívali spoustu lidových písní.

The Beatles


Světový den jazyků

Dne 22.10. se žáci 5. třídy připojili k projektovému dni pořádaném na druhém stupni. Žáci chodili po stanovištích a plnili náročné vědomostní úkoly. Naše 5. třída skončila projektový den již v 11 hodin a nemohla se tak zúčastnit soutěže na posledním stanovišti. Ani tato absence však nedokázala zabránit jejich překvapivému celkovému vítězství v soutěži i nad dvěma družstvy z osmé třídy. 

Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo bohužel bez našich vítězů. O jejich prvenství se tak páťáci dozví až po prázdninách.

Světový den jazykůSvětový den jazykůSvětový den jazykůSvětový den jazyků


Cvičení v přírodě 10.9.

Žáci prvního stupně se zúčastnili cvičení v přírodě. S žáky 5. třídy jsme absolvovali trasu dlouhou asi 5km vedoucí skrz městské sady k Chlumu a zpět turistickou cestou. Během cvičení se pořádaly hry k utužení kolektivu. Počasí nám přálo, a tak na závěr jsme se vyfotili s pozadím kostela sv. Máří Magdaleny.

Cvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třída

Napsal: Tomáš Mácha

.

.