Kroužky

Zájmové kroužky ve školním roce 2021 - 2022

 

Název             Den Čas Vedoucí ročník
Tvoření Pondělí 13:30 – 15:00 Mgr. Ryjáčková 6.- 9.
Náboženství Pondělí 12:10 – 12:55 Mgr. Šittová 1.+ 2.
Náboženství Pondělí 12:55 – 13:40 Mgr. Šittová 3. - 5.
Zumba Pondělí 13:00 – 13:45  Mgr. Brožovská 1. – 5.
Výtvarný kroužek Úterý 13.30 – 14.15 Mgr. Urbanová 3. – 9.
Angličtina hrou Středa 12.00 – 12.45 Mgr. Seidl Juskovičová 1.
Sborový zpěv Středa 13.20 – 14.50 Mgr. Pešková 1. – 9.

Keramika

Termíny keramiky pro II. pololetí

Čtvrtek 12.30 – 14.10 p. Pincová 1. – 7.
Tvoření Čtvrtek 12.30 – 13.15 Mgr. Švecová 3. – 5.
Angličtina hrou Pátek 12.00 – 12.45 Mgr. Seidl Juskovičová 2.
Náboženství Pátek 14.00 – 14.45 Mgr. Němec 6.- 9.

 

 Zájmové kroužky zahajují činnost v říjnu.

Keramický kroužek je zpoplatněn ( za vedení kroužku 250 Kč /pololetí).

Ostatní kroužky jsou žákům poskytnuty zdarma.