Kroužky

Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2023/2024

 

Zájmové kroužky zahajují činnost v říjnu.
Více informací na www.ddmtabor.cz/krouzky, zaměření Jistebnice

Sborový zpěv (Julie Pešková)
Určeno pro žáky 1. – 9. třídy.
Každý týden probíhá zkouška sboru v délce trvání 2 vyučovacích hodin. V úvodu pěvecké zkoušky jsou
zařazena intonační a dechová cvičení, rozezpívání sboru. Následuje zpěv lidových písní dle výběru
v různých úpravách (pro 1, 2, 3 hlasy) nebo v úpravě pro kánon. Čas se věnuje i zpěvu písní umělých
apod. Pěvecký sbor účinkuje na akcích v obci (vernisáže výstav, vystoupení při různých příležitostech),
ale i mimo obec.
Středa 13.20 - 14.50
Cena: 400 Kč / školní rok

Hra na kytaru (Eliška Urbanová)
Určeno pro žáky 1. - 9. ročníku
Hra na kytaru je určena všem dětem, které se chtějí naučit hrát na kytaru. Budeme se učit písně,
akordy, různé druhy doprovodů. Cílem kroužku je naučit se základům hry na nástroj, odbourat trému
a užít si radost ze zpěvu.
Požadavky: vlastní kytara
Pátek 13.30 - 14.30
Cena: 200 Kč / školní rok

Keramika (Vanda Pincová)
Určeno pro žáky 1. - 7. ročníku
Tvoření drobných keramických výtvorů rozličnými technikami.
Čtvrtek 12.30 - 13.30 I. skupina, 13.30 - 14.30 II. skupina
Cena: 700 Kč / školní rok

Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023

Výtvarný kroužek (Eliška Urbanová)
Určeno pro žáky 1. - 9. ročníku
Výtvarný kroužek je určen všem dětem, které rády výtvarnou formou zachycují svět okolo sebe, své
myšlenky, zážitky, nálady, pocity a názory. Cílem kroužku je strávit čas oblíbenou činností a naučit se
dívat na svět trochu jiným způsobem.
Požadavky: pracovní oblečení (tričko, zástěra)
Čtvrtek 13.00 - 14.00
Cena: 400 Kč / školní rok

První krůčky s angličtinou (Romana Švestková)
Určeno pro žáky 1. ročníku
Seznámení s anglickým jazykem hravě a se zpíváním.
Pondělí 12.15 – 13.15 1.B
Středa 11.20 – 12.20 1.A
Cena: 300 Kč / školní rok

Další krůčky s angličtinou hravě (Michaela Široká)
Určeno pro žáky 2. ročníku
Pokračování s angličtinou hravou formou.
Pátek 13.10 – 14.10
Cena: 300 Kč / školní rok

Kdo si hraje nezlobí (Jana Volková)
Určeno pro děti 2. - 5. ročníku
Kroužek deskových a karetních her je určen pro děti, které rády hrají nejrůznější deskové a karetní
hry. V kroužku si zahrají známé i méně známé hry. Pro zpestření jsou pro ně připraveny i hádanky a
rébusy. Při hraní se děti nejen pobaví, ale i procvičí soustředěnost, postřeh a logické uvažování.
Středa 12.50 – 13.50
Cena: 500 Kč / školní rok

Angličtina vážně i hrou (Romana Švestková)
Určeno pro žáky 3. - 5. ročníku
Procvičování znalostí z výuky – hravě i vážně, čtení s porozuměním, práce s textem.
Čtvrtek 12.15 - 13.15
Cena: 300 Kč / školní rok

Tvoření (Tereza Švecová)
Určeno pro děti 3. - 5. ročník
Na kroužku budeme tvořit z různých materiálů - modurit, drát, karton, vosk, vlna, papír apod. Také
budeme chodit vařit a péct do školní cvičné kuchyně.
Úterý 13.00 – 14.30
Cena 500 Kč / školní rok

Robotika (Tomáš Mácha)
Určeno pro žáky 5. – 9. ročníku
Naučíme se základy programovacích jazyků scratch, python, java. Budeme vytvářet vlastní 3d návrhy a některé si vytiskneme.
Středa 13.30 - 14.30 (probíhá jednou za 14 dní)
Cena: 300 Kč / školní rok

Španělština hrou (Petra Pešková)
Určeno pro žáky 5. - 9. ročníku
Výuka španělštiny bude probíhat hravou formou. Děti se naučí základy tohoto jazyka – budou
schopny pojmenovat věci kolem sebe, budou schopny používat základní komunikační fráze. Výuka
bude vedena interaktivní formou – práce s interaktivní tabulí, různé hry, písničky a tvoření. Děti se
také dozví informace o kulturních rozmanitostech latinskoamerických států a Španělska.
Čtvrtek 13.30 - 14.30
Cena: 300 Kč / školní rok

Angličtina vážně i hrou (Michaela Široká)
Určeno pro žáky 8. - 9. ročníku
Procvičování znalostí z výuky – hravě i vážně, čtení s porozuměním, práce s textem.
Středa 13:10 -14:10
Cena: 300 Kč / školní rok

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky (Miloslava Kolihová)
Určeno pro žáky 9. ročníku
Procvičování a upevňování základních znalostí z matematiky z nižších ročníků a řešení vzorových
příkladů z přijímacích zkoušek.
Úterý 13.45 - 14.45
Cena: 450 Kč / školní rok (v ceně kurzu je kniha “TESTY Z MATEMATIKY pro žáky 9. tříd ZŠ)

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka (Kamila Kumžáková)
Určeno pro žáky 9. ročníku
Procvičování a upevňování základních znalostí z českého jazyka z nižších ročníků a řešení vzorových
příkladů z přijímacích zkoušek.
Pondělí 15.00 – 16.00
Cena: 450 Kč / školní rok (v ceně kurzu je kniha “TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA pro žáky 9. tříd ZŠ)