Kroužky

Kurz keramiky pro veřejnost

Kurz keramiky pro dospělé


Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023

Sborový zpěv (Julie Pešková)

Určeno  pro žáky 1. – 9. třídy. 

Každý týden probíhá zkouška sboru v délce trvání 2 vyučovacích hodin. V úvodu pěvecké zkoušky jsou zařazena intonační a dechová cvičení, rozezpívání sboru. Následuje zpěv lidových písní dle výběru v různých úpravách (pro 1, 2, 3 hlasy) nebo v úpravě pro kánon. Čas se věnuje i zpěvu písní umělých apod. Pěvecký sbor účinkuje na akcích v obci (vernisáže výstav, vystoupení při různých příležitostech), ale i mimo obec. 

Středa 13.30 - 15.00

Cena: 400 Kč / školní rok 

 

Hra na kytaru (Eliška Urbanová)

Určeno pro žáky 1. - 9. ročníku

Hra na kytaru je určena všem dětem, které se chtějí naučit hrát na kytaru. Budeme se učit písně, akordy, různé druhy doprovodů. Cílem kroužku je naučit se základům hry na nástroj, odbourat trému a užít si radost ze zpěvu.

Požadavky: vlastní kytara

Pátek 13.30 - 14.30

Cena: 200 Kč / školní rok

 

Výtvarný kroužek (Eliška Urbanová)

Určeno pro žáky 1. - 9. ročníku

Výtvarný kroužek je určen všem dětem, které rády výtvarnou formou zachycují svět okolo sebe, své myšlenky, zážitky, nálady, pocity a názory. Cílem kroužku je strávit čas oblíbenou činností a naučit se dívat na svět trochu jiným způsobem.

Požadavky: pracovní oblečení (tričko, zástěra)

Čtvrtek 13.00 - 14.00

Cena: 400 Kč / školní rok

 

Keramika (Vanda Pincová)

Keramický kroužek bude ve 2. pololetí v tyto data:  2. a 16.února, 9. a 30. března, 13. a 27. dubna, 11. a 25. května a 1. a 15. června

Určeno pro žáky 1. - 7. ročníku

Tvoření drobných keramických výtvorů rozličnými technikami.

Čtvrtek 12.30  - 13.30 I. skupina, 13.30 - 14.30 II. skupina

Cena: 700 Kč / školní rok

Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023Kroužky ZŠ a MŠ Jistebnice – šk. rok 2022/2023

 

 

Čtenářský kroužek (Jana Volková)

Určeno pro žáky 3. - 5. ročníku

Rozvíjení čtenářských dovedností začínajících čtenářů, tvořivá a výtvarná činnost, návštěva knihovny. Čtenářský kroužek je zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti, kritického myšlení, rozvíjení slovní zásoby a vytváření kladného vztahu dětí ke čtení. Kroužek je realizovaný formou čtenářských dílen, které jsou přizpůsobené věku dětí.

Úterý 12.30 - 13.30

Cena: 200 Kč / školní rok

 

Angličtina vážně i hrou (Romana Švestková)

Určeno pro žáky 3. - 5. ročníku

Procvičování znalostí z výuky – hravě i vážně, čtení s porozuměním, práce s textem.

Středa 12.30 - 13.30

Cena: 300 Kč / školní rok

 

Sportovní hry (Tereza Švecová)

Určeno pro žáky 4. - 5. ročníku

Sportujeme, abychom byli zdraví a pružní.  Při pěkném počasí  budeme hrát golf v Alenině Lhotě – Golf Čertovo Břemeno s.r.o. Dále budeme hrát hry, soutěže, zdokonalovat se v atletice, gymnastice a v týmových sportech. 

Čtvrtek  13.00 - 14.00, golf 14.00 - 16.00

Cena: 400 Kč / školní rok


 

Robotika (Tomáš Mácha)

Určeno pro žáky 4. – 9. ročníku

Naučíme se základy programovacích jazyků scratch, python, java. a budeme programovat hry v prostředí wintermute engine

Středa 13.30 - 14.30

Cena: 300 Kč / školní rok

 

Španělština hrou (Petra Pešková)

Určeno pro žáky 5. - 9. ročníku

Výuka španělštiny bude probíhat hravou formou. Děti se naučí základy tohoto jazyka – budou schopny pojmenovat věci kolem sebe, budou schopny používat základní komunikační fráze. Výuka bude vedena interaktivní formou – práce s interaktivní tabulí, různé hry, písničky a tvoření. Děti se také dozví informace o kulturních rozmanitostech latinskoamerických států a Španělska.

Čtvrtek 13.30 - 14.30

Cena: 300 Kč / školní rok            

 

Čeština hrou (Kamila Kumžáková)

Určeno pro žáky 6. - 8. ročníku

I neobvyklými metodami výuky se mohu naučit češtinu.

Čtvrtek  13.30 - 14.30

Cena: 300 Kč / školní rok

 

Angličtina vážně i hrou (Michaela Široká)

Určeno pro žáky 6. - 9. ročníku

Procvičování znalostí z výuky – hravě i vážně, čtení s porozuměním, práce s textem.

Pátek 13.30 - 14.30

Cena: 300 Kč / školní rok


 

Matematika hravě (Jana Nováková)

Určeno pro žáky 7. ročníku

Opakování probraného učiva, matematické hry, logické uvažování, příprava na testování.

Úterý  13.30 - 14.30

Cena: 300 Kč / školní rok

 

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky (Miloslava Kolihová)

Určeno pro žáky 9. ročníku

Procvičování a upevňování základních znalostí z matematiky z nižších ročníků a řešení vzorových příkladů z přijímacích zkoušek.

Úterý 14.30 - 15.30

Cena: 350 Kč / školní rok (v ceně kurzu je kniha “TESTY Z MATEMATIKY pro žáky 9. tříd ZŠ”)

 

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka (Pavla Vonešová)

Určeno pro žáky 9. ročníku

Procvičování a upevňování základních znalostí z českého jazyka z nižších ročníků a řešení vzorových příkladů z přijímacích zkoušek.

Středa 13.30 - 14.30

Cena: 350 Kč / školní rok (v ceně kurzu je kniha “TESTY Z ČESKÉHO JAZYKA pro žáky 9. tříd ZŠ”) 

 

 

První krůčky s angličtinou (Michaela Široká)

Určeno pro žáky 1. ročníku

Čtvrtek 11.25 - 12.10

Cena: 400 Kč / školní rok (Součástí ceny je pracovní sešit)

 

 

První krůčky s angličtinou hravě a se zpíváním (Romana Švestková)

Určeno pro žáky 2. ročníku

Čtvrtek 11:40 - 12.25

Cena: 300 Kč / školní rok

 

 

 Zájmové kroužky zahajují činnost v říjnu.