Pro rodiče

Rekonstrukce

Vážení rodiče, 

z důvodu rekonstrukce je školní družina od 30.6. přesunuta z budovy nové školy do budovy staré školy. Provoz  bude probíhat v prostorech školního klubu v přízemí staré školy.

Děkuji za pochopení

Tereza Šindelářová


Základní informace o školní družině a klubu

Školní družinu mohou navštěvovat děti od 1. do 5. třídy. Ta naše je rozdělena do tří oddělení - podle věku žáků s maximální kapacitou 30 dětí na oddělení.

Školní klub je využíván především žáky dojíždějícími z okolních osad a obcí od 6. do 9. třídy.

Největší časový prostor ve ŠD a ŠK je věnován odpočinkovým, rekreačním a zájmovým činnostem, a také přípravě na vyučování a psaní domácích úkolů. Žáci se mohou zapojit do řady zájmových kroužků, kde mají možnost realizovat a rozvíjet své záliby.

Ve ŠK a ŠD pracují kvalifikované a spolehlivé paní vychovatelky a paní asistentky.