Školská rada

Složení školské rady ZŠ a MŠ Jistebnice:


Za obec telefon e-mail
Ing. Popelka Jiří  381 273 331  starosta@jistebnice.cz
Kratochvíl Roman 728 279 274 kratochvil.roman42@seznam.cz
Mgr. Horčičková Marie 723 859 814 mariehorcickova@seznam.cz
Za rodiče    
Popelková Markéta 607 643 456 kolihovam@seznam.cz
Farová Jana 606 043 797 zlaticko@centrum.cz
Kateřina Vaňková 775 901 353 kacenka.ostry@seznam.cz
Za školu    
Mgr. Nováková Jana       - - jana.novakova@zsjistebnice.cz
Mgr. Kolihová Miloslava - miloslava.kolihova@zsjistebnice.cz

Mgr. Michaela Široká
(předsedkyně)

- michaela.siroka@zsjistebnice.cz