Školská rada

Volby

Volby do školské rady za zákonné zástupce vyhrála paní Jitka Dopitová


O Z N Á M E N Í o volbách do školské rady za ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ základní školy

 

O Z N Á M E N Í

o volbách do školské rady za ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ základní školy


 

Ředitelka školy vyhlašuje ve smyslu § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění; Volebního řádu školské rady, v platném znění; volbu člena za zákonné zástupce žáků základní školy: 

 

  1. začátek konání: 18:00, 14. listopadu, 2023 
  2. konec konání: 18:00, 15. listopadu, 2023
  3. volební právo: zákonní zástupci žáků základní školy 

 

Volby do školské rady za pedagogické pracovníky základní školy se uskuteční online přes portál Edupage. Výsledky voleb budou zveřejněny 16. listopadu na webových stránkách základní školy. 
 

V Jistebnici 11. 10. 2023                                                     Mgr. Pavla Vonešová

        ředitelka školy

verze k tisku


Výsledky voleb do školské rady

Do školské rady za Mgr. Janu Novákovou byl 30.8. 2023 zvolen Mgr. Martin Konvalinka


Volby do školské rady

Základní škola a Mateřská škola Jistebnice

 

O Z N Á M E N Í

o volbách do školské rady za pedagogické pracovníky základní školy


 

Ředitelka školy vyhlašuje ve smyslu § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění; Volebního řádu školské rady, v platném znění; volbu člena za pedagogické pracovníky: 

 

a) termín konání: středa 30. srpna 2023

c) čas konání: 7:00 – 23:50

d) volební právo: pedagogičtí pracovníci základní školy

 

Volby do školské rady za pedagogické pracovníky základní školy se uskuteční online přes portál Edupage. Výsledky voleb budou zveřejněny 31. srpna na webových stránkách základní školy. 
 

V Jistebnici 24. 8. 2023                                                     Mgr. Pavla Vonešová, ředitelka školy

 

 

volby do školské rady


Složení školské rady ZŠ a MŠ Jistebnice:


Za obec telefon e-mail
Ing. Popelka Jiří  381 273 331  starosta@jistebnice.cz
Kratochvíl Roman 728 279 274 kratochvil.roman42@seznam.cz
Mgr. Horčičková Marie 723 859 814 mariehorcickova@seznam.cz
Za rodiče    
Popelková Markéta 607 643 456 kolihovam@seznam.cz
Farová Jana 606 043 797 zlaticko@centrum.cz
Kateřina Vaňková 775 901 353 kacenka.ostry@seznam.cz
Za školu    
Mgr. Nováková Jana       - - jana.novakova@zsjistebnice.cz
Mgr. Kolihová Miloslava - miloslava.kolihova@zsjistebnice.cz

Mgr. Michaela Široká
(předsedkyně)

- michaela.siroka@zsjistebnice.cz