Archiv Kulišáren 21/22

Den otevřených dveří u 42. mechanizovaného praporu Tábor

Na pozvání kapitánky Gabriely se děti ze třídy Balónků zúčastnily dne otevřených dveří v kasárnách 42. mechanizovaného praporu v Táboře.

Vzhledem k tomu, že se nám povedlo být na místě jako úplně prvním, mohly si děti v poklidu a ještě za příznivého počasí prohlédnout vozový park praporu. Čekala je prohlídka několika Pandurů včetně zdravotnického, vojenské Tatry, nových Hiluxů, protichemického vozidla a vyprošťovacího vozidla zvaného Mamut. Operátor leteckého radaru jim ve „své kanceláři“ ukázal, k čemu slouží „ta velká tyč hned vedle“.

Po ukázkách statických následovalo něco málo akce. Děti se mohly podívat na to, jak vojáci bojují z blízka, jak zneškodňují „teroristy“ za ohlušující střelby všemožných zbraní. Jako poslední byla na řadě ukázka psovodů vojenské policie, při ní mohly děti srovnat práci psovodů PČR , kterou jim policisté předvedli před pár týdny na zahradě MŠ a práci psovodů VP.

 

Tímto bychom kapitánce rádi poděkovali za pozvání a péči o naší skupinu.


Den otevřených dveří u 42. mechanizovaného praporu TáborDen otevřených dveří u 42. mechanizovaného praporu TáborDen otevřených dveří u 42. mechanizovaného praporu TáborDen otevřených dveří u 42. mechanizovaného praporu TáborDen otevřených dveří u 42. mechanizovaného praporu TáborDen otevřených dveří u 42. mechanizovaného praporu Tábor


"Noc ve školce"

Po středečním rozloučení s předškoláky při naší malé Zahradní slavnosti následovala hned další den velká událost. Piknik s rodiči a s ním spojené přespávání ve školce.

Jako první byl na řadě piknik s rodiči, který jsme však byli nuceni přesunout do krásně chladných prostor třídy Balónků, na který rodiče dětem přinesli spoustu dobrot, za které jim s dětmi moc děkujeme.

Aby nebylo překvapení málo, dostaly děti možnost prohlédnout si sousední kostel i s jeho půdou a podívat se na Jistebnici pěkně z „ptačí perspektivy“.  

Po návratu dětí z prohlídky kostela byl pro děti připraven nejtěžší úkol čtvrtečního podvečera a to hledání indicií neboli kousků mapy s cestou k odměně, které byly důkladně schované ve všech zákoutích naší zahrady. Po úspěšném pátrání po všech kouscích mapy si ji děti složily v jeden celek a měly za úkol zjistit, kam nás tato mapa vede. Cesta vedla tajemnou stezkou Jistebnickými sady, osvícenou zapadajícím sluncem. Odměna čekající na děti, na konci cesty z mapy byla doslova zářivá.

Po návratu ze Sadů do potemnělé třídy a večeři šampionů, následovalo to, čeho se mnozí obávali. Příprava na spánek, v místě kam celý rok chodili jen ve dne, dnes měly děti strávit ve školce celou noc. Vše dopadlo dobře, podle toho co víme od dětí, si celou akci skvěle užily, mají spoustu nových zážitků.

Na závěr chceme za celou třídu Balónků všem zúčastněným mnohokrát poděkovat za spolupráci.

"Noc ve školce""Noc ve školce""Noc ve školce""Noc ve školce""Noc ve školce""Noc ve školce""Noc ve školce""Noc ve školce"

 


Rozloučení s předškoláky aneb "Zahradní slavnost"

Jako každý rok, tak i letos, nastal čas rozloučit se s našimi předškoláky, kteří 1. září usednou do školních lavic.  Slavnostní rozloučení se konalo 22. června na školní zahradě za účasti rodičů dětí, ředitelky základní školy a starosty města. Děti si s pomocí paní učitelek a pana učitele připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Některé děti předvedly i to, jak se naučily hrát na flétnu. Tato akce se velmi zdařila a věřím, že na ní děti i rodiče budou rádi vzpomínat.

 

Rozloučení s předškoláky aneb "Zahradní slavnost"Rozloučení s předškoláky aneb "Zahradní slavnost"Rozloučení s předškoláky aneb "Zahradní slavnost"Rozloučení s předškoláky aneb "Zahradní slavnost"


Divadlo "O princezně, která se nechtěla učit"

V pátek 10.června do naší mateřské školy zavítalo divadlo s představením s názvem "O princezně, která se nechce učit".

Divadlo "O princezně, která se nechtěla učit"Divadlo "O princezně, která se nechtěla učit"Divadlo "O princezně, která se nechtěla učit"Divadlo "O princezně, která se nechtěla učit"Divadlo "O princezně, která se nechtěla učit"


Den otevřených dveří

Dne 1. června se konal den otevřených dveří v ZŠ a MŠ Jistebnice. Návštěvníci si mohli prohlédnout všechny prostory a přístavbu nové třídy mateřské školky, která byla v minulém roce během letních prázdnin zkolaudovaná a následně v září uvedena do provozu.

Den otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveříDen otevřených dveří


Mezinárodní den dětí

Jako každý rok i letos byl MDD ozvláštněn aktivitami pro děti. Jako první do naší školky zavítal "pan Dusík" se svojí show, při které ukázal dětem spoustu zajímavých pokusů s tekutým dusíkem. Do svých pokusů zapojil jak děti, tak i paní učitelky.

Jako druhé malé překvapení byla pro děti připravena návštěva hasičské zbrojnice SDH Jistebnice, kde si mohly prohlédnout techniku místního SDH a něco málo se o ní od místních hasičů i dozvědět. Tímto bychom jim chtěli poděkovat za jejich ukázku. 

Cestou od hasičů zpět do školky měly děti možnost zhléhnout výstavu fotoobrazů ateliéru HELAZ s názvem "spokojené zvíře".

 

Mezinárodní den dětíMezinárodní den dětíMezinárodní den dětíMezinárodní den dětíMezinárodní den dětíMezinárodní den dětíMezinárodní den dětíMezinárodní den dětí

 


Besídky v MŠ

V květnu v mateřské škole proběhly besídky ke Dni matek. Děti z jednotlivých tříd si pod vedením učitelek připravily pásmo básniček, písniček a tanečků. Po vystoupení si rodiče mohli vyzkoušet se svými dětmi něco vytvořit. Záměrem tvoření byla spolupráce MŠ s rodinou.

Besídky v MŠBesídky v MŠBesídky v MŠBesídky v MŠBesídky v MŠBesídky v MŠBesídky v MŠBesídky v MŠBesídky v MŠ

 


Polisiáda 2022

Na konci května se výběr dětí ze třídy Balónku zúčastnil 13. ročníku Polisiády pořádané městskou policií v Táboře. Jednalo se o sportovní soutěž mateřských škol z Tábora a okolí. Naše družstvo ve složení Majda, Naty, Kuba, Štěpo a Václav se v konkurenci rozhodně neztratilo. Po celou dobu soutěže bojovalo o pozice zaručující velký pohár a medaile, avšak pódiové umístění z toho nebylo. I tak si děti odvezly pohár, k němu dostaly pár drobností, čokoládový dort a mnoho zážitků. Děkujeme MP Tábor za pozvání a doufáme, že se budeme moci zúčastnit i v ročnících příštích. Fotogalerie MP Tábor

Polisiáda 2022Polisiáda 2022Polisiáda 2022Polisiáda 2022


PRIMA VIZUS - vyšetření očí

Společnost Prima Vizus provedla preventivní screeningové vyšetření zraku předškolních dětí. Při tomto vyšetření je vysoká šance záchytu dioptrické vady a eliminace případných komplikací. 

PRIMA VIZUS - vyšetření očíPRIMA VIZUS - vyšetření očí


Vítání občánků 2022

V sobotu 14. května předškoláci přivítali dvacet jedna nových občánků města Jistebnice. Na této milé události vystoupili s krátkým pásmem básniček a písniček.

 

Vítání občánků 2022 Vítání občánků 2022 Vítání občánků 2022 Vítání občánků 2022


Výlet do Kovářova

Školní výlet do Zážitkového parku Zeměráj Kovářov se uskutečnil 17. května. Základní program byl rozdělen do dvou rámcových částí. První část byla naučná a druhá část programu převážně herní. Děti měly možnost prozkoumat dětskou herní vesničku inspirovanou 19. stoletím, krytou dětskou hernu, velké dřevěné bludiště a  hry a hlavolamy rozmístěné po celém areálu. Kilometr dlouhou stezku naboso si mohly projít odvážné děti divokou přírodou. I když nám počasí moc nepřálo, přes to jsme si výlet všichni velmi užili.

Výlet do Kovářova Výlet do Kovářova Výlet do Kovářova Výlet do Kovářova


Divadlo "Jarní pohádka"

Ve středu 11. května do naší mateřské školy zavítalo divadlo Okýnko z Českých Budějovic s představením s názvem "Jarní pohádka".

Divadlo "Jarní pohádka"Divadlo "Jarní pohádka"Divadlo "Jarní pohádka"


Oslava čarodějnic

V pátek 29. dubna nám přálo počasí, a tak se na školní zahradě mateřské školy proháněli ježibaby a čarodějové. Nejprve se děti představily v kostýmech, a pak si pochutnaly na výborném pohoštění. Kostýmy, soutěže a čarování mají děti velice oblíbené a proto paní učitelky připravily dětem zábavné dopoledne. Létalo se na koštěti, jezdilo na odrážedlech, vařil se lektvar a samozřejmě tančilo při hudbě.

Oslava čarodějnicOslava čarodějnicOslava čarodějnicOslava čarodějnicOslava čarodějnicOslava čarodějnic


Pohádková hudební výchova Karla Daňhela

Děti hravou formou prostřednictvím pohádky zažily hudbu ve všech jejích podobách. Ve středu 27. dubna tančily, zpívaly, naslouchaly, rozeznávaly tajemné zvuky a byly vtaženy do pohádkového děje o draku Karamelákovi.

Pohádková hudební výchova Karla DaňhelaPohádková hudební výchova Karla DaňhelaPohádková hudební výchova Karla DaňhelaPohádková hudební výchova Karla DaňhelaPohádková hudební výchova Karla Daňhela


Beseda s Policií ČR

Ve středu 20. dubna se na školní zahradě MŠ konala beseda s Policií ČR. Děti s nadšením sledovaly zajímavou ukázku práce policejních psovodů. Velký ohlas měla také praktická ukázka policejních pomůcek. Na závěr besedy bylo dětem ukázáno a předvedeno policejní auto.

Děkujeme Policii ČR za příjemnou besedu a těšíme se na příští setkání.

Beseda s Policií ČR Beseda s Policií ČR Beseda s Policií ČR Beseda s Policií ČR Beseda s Policií ČR


Den Země v MŠ

V pátek 22. dubna si děti v mateřské škole připomněly Den Země. Povídaly si s paní učitelkou o tom, co pro nás planeta Země znamená a jak je pro nás životní prostředí důležité. V řízené činnosti jsme se zaměřili hlavně na to, jak naší Zemi chránit a co můžeme pro to udělat i my. Děti se zapojily do hrabání školní zahrady a sběru odpadu v okolí školky.

Den Země v MŠDen Země v MŠDen Země v MŠDen Země v MŠDen Země v MŠ


Zápis do 1. třídy ZŠ

Po dvouleté pauze se předškoláci se svými rodiči mohli zápisu do 1. třídy účastnit prezenčně přímo v základní škole.

Zápis do 1. třídy ZŠZápis do 1. třídy ZŠZápis do 1. třídy ZŠZápis do 1. třídy ZŠZápis do 1. třídy ZŠ


Klaun a jeho kamarádi v MŠ

Klaun a jeho kamarádi, malé cirkusové představení shlédly děti 4. dubna. Ferdinand a jeho asistentka předvedli dětem kouzelnické triky, jízdu na jednokolce, žonglování a cvičení s lasem. Velkým překvapením bylo vystoupení vycvičených pejsků.

 

Klaun a jeho kamarádi v MŠ Klaun a jeho kamarádi v MŠ Klaun a jeho kamarádi v MŠ


Vynášení Morany

Ve středu 23. března se všechny děti po ránu zapojily do výroby Morany. Bylo obdivuhodné sledovat, jak dva zkřížené klacíky získaly podobu Morany. Po svačině pak vyrazil průvod v čele s Moranou k potoku, aby ji děti mohly poslat po vodě pryč a mohlo nové jaro přijít v nové síle. Ozdobenou živou vrbovou větvičku s květy a fáborky si naopak děti přinesly zpět do mateřské školy.

Vynášení MoranyVynášení MoranyVynášení MoranyVynášení MoranyVynášení MoranyVynášení Morany


Divadlo "Jak zajíček málem zaspal Velikonoce"

V pátek 18. března do naší mateřské školy zavítalo divadlo Okýnko z Českých Budějovic s představením pohádky "Jak zajíček málem prospal Velikonoce".

Divadlo "Jak zajíček málem zaspal Velikonoce" Divadlo "Jak zajíček málem zaspal Velikonoce" Divadlo "Jak zajíček málem zaspal Velikonoce" Divadlo "Jak zajíček málem zaspal Velikonoce" Divadlo "Jak zajíček málem zaspal Velikonoce"


Předškoláci v 1. třídě ZŠ

V úterý 22. 3. 2022 se předškoláci z třídy Balónků vydali na návštěvu do první třídy místní ZŠ, aby se seznámili s prostředím před zápisem. Žáci první třídy dětem předvedli, co už se od září naučili. Předškoláci si pak vyzkoušeli, jaké to je sedět ve školní lavici a plnit úkoly, které si pro ně paní učitelka Mgr. Tereza Seidlová Juskovičová připravila. 

Předškoláci v 1. třídě ZŠPředškoláci v 1. třídě ZŠPředškoláci v 1. třídě ZŠPředškoláci v 1. třídě ZŠ


Český rozhlas v MŠ

Ve středu 16.3.2022 navštívil naší mateřskou školu reportér Českého rozhlasu České Budějovice Jan Kopřiva. Proč k nám přijel a co ho zajímalo si můžete přečíst v jeho článku.


Lyžařská školička Monínec

V období od 28. února do 4. března proběhl lyžařský kurz v zimním středisku sportů na Monínci. Pro děti z mateřské školy to byl týden plný sportu a zábavy.

 

Lyžařský školička MonínecLyžařský školička MonínecLyžařský školička MonínecLyžařský školička MonínecLyžařský školička Monínec


Karnevaly ve školce

Na karneval se děti připravovaly několik dní dopředu. Paní učitelky si s dětmi vyprávěly o tradicích a zvycích Masopustu. Děti pomáhaly při výzdobě MŠ, vyráběly papírové řetězy a škrabošky. Karnevalové veselí vypuklo ve třídě Balónků, Pastelek a Broučků ve středu 16. února. Děti soutěžily, plnily jednoduché úkoly a hlavně tančily a užily si tento den. Na závěr karnevalu byly masky odměněny.

Ve třídě Rybiček se uskutečnil karneval s drobným zpožděním 1. března. Děti si zasoutěžily, zatančily a představily své kostýmy ostatním. Přehlídka masek byla velmi pestrá. Nakonec si děti vylosovaly lísteček s číslem a každý vyhrál balíček v tombole. 

Tímto bychom chtěli poděkovat i Vám, rodičům, za skvělou spolupráci! Děkujeme!

 

Karnevaly ve školceKarnevaly ve školceKarnevaly ve školceKarnevaly ve školceKarnevaly ve školce


Bublinová show

Bublinkář Kubula předvedl dětem krásné triky a kouzla z mýdlových bublin 2. února přímo v mateřské škole. Vystoupení bylo provázeno hudbou a humorným slovním doprovodem. Děti měly možnost sledovat, jak se z obyčejných bublin stávalo malé umělecké dílo. Všichni jsme si představení užili.


Bublinová showBublinová showBublinová showBublinová showBublinová show


Beseda v Knihovně

Předškolní třída byla dne 25.1. 2022 pozvána na besedu o Zimě do knihovny v Jistebnici. Děti si s paní Novákovou povídaly o ročních období. Děti měly přiřadit různé obrázky k danému období a určit specifickou barvu, která k němu patří. Obrázky připevňovaly na magnetickou tabuli. Měly také říct, co se, v jakém období dělá, jaké máme tradice apod. Poté dětem přečetla některé zimní básně od F. Hrubína a různé zimní příběhy z knih. Na konci besedy si děti mohly jít prohlížet knihy a prohlédnout si prostředí knihovny. Dětem se návštěva knihovny velmi líbila a těšily se, až budou moci přijít znovu.


Beseda v KnihovněBeseda v KnihovněBeseda v KnihovněBeseda v Knihovně


Besídky v MŠ

Děti si pro rodiče připravily opět besídku, která byla svým způsobem netradiční. Opět bylo nutné, ji přesunou do online prostředí, a tak za pomoci paních učitelek a pana učitele natočily besídku a rodičům ji odeslaly za pomoci internetů. 

Broučci

Rybičky

Pastelky

Balónky


Ježíšek

Slavnostní atmosféra zavládla ve školoce 14. prosince. Na děti čekalo velké překvapení, do školky přišel Ježíšek. Nechal dětem pod stromečkem mnohá překvapení v podobě krásných dárků. Děti z dárků měly obrovskou radost. 

 

Ježíšek Ježíšek Ježíšek Ježíšek Ježíšek


Divadlo "Putování za Ježíškem"

V půlce prosince, před vánočními svátky k nám do školky opět zavítalo Divadlo Okýnko z Českých Budějovic s pohádkou "Putování za Ježíškem". Děti si s herečkami zazpívaly koledy a zjistily, že i v jiných zemích mají svoje koledy, zvyky a tradice. 

Divadlo "Putování za Ježíškem"Divadlo "Putování za Ježíškem"Divadlo "Putování za Ježíškem"Divadlo "Putování za Ježíškem"


Mikuláš v MŠ

Mikulášská nadílka patří v naší mateřské škole k tradičním předvánočním zvykům 3. prosince se na děti přišel podívat Mikuláš s nůší dobrot v doprovodu anděla a malého čertíka. Děti se na čerty pečlivě celý týden připravovaly. Učily se básničky a písničky, které Mikulášovi zarecitovaly a zazpívaly.

Velké poděkování patří panu prodavači Giang Duong Truongovi a zaměstnancům Supermarketu COOP Jistebnice, kteří pozvali děti na Mikuláše a věnovali jim drobné dárky.

 

Mikuláš v MŠMikuláš v MŠMikuláš v MŠMikuláš v MŠMikuláš v MŠ


Dopravní výchova v Táboře

Dne 16. 11. jsme s dětmi navštívili cyklus dopravní výchovy v Táboře. Děti se v teoretické části dozvěděly různé informace, které jim předala paní policistka z městské policie. Zjistily jaká je povinná výbava kola a cyklisty, poznaly různé dopravní značky a shlédly video SEMAFÓREK NA KOLE. Poté si hrály na velkém koberci s dopravními vzory a závodily s autíčky. Po svačince se děti shromáždily v tělocvičně, kde na ně čekalo dopravní hřiště. Děti nastoupily do motokár nebo si sedly na odstrkovadlo a řídily se dopravními předpisy, které jim byly řečeny na úvod.
Děti jízda velmi bavila, všechna pravidla se snažily dodržovat a za odměnu dostal každý svůj vlastní řidičský průkaz. J

Dopravní výchova v Táboře Dopravní výchova v Táboře Dopravní výchova v Táboře Dopravní výchova v Táboře


Naši ptáci

11. listopadu v dopoledních hodinách na děti z mateřské školy a žáky z 1. třídy základní školy čekalo milé překvapení. Do školky přijel pan Buckingham a přivezl dětem na ukázku živé ptáky. Děti se blíže seznámily se životem ptáků a dozvěděly se mnoho zajímavých informací ze světa ohrožených druhů ptáků. Mohly si je nejen zblízka prohlédnout, ale také pohladit a vyfotit se s nimi.

Naši ptáciNaši ptáciNaši ptáci


Drakiáda v MŠ

Začátek podzimu je čas pouštění draků. Malé děti a jejich rodiče přilákalo 5. října slunné počasí na kopec ke kapli sv. Máří Magdaleny, kde se konala drakiáda. Součástí programu nebylo jenom pouštění draků, ale i plnění úkolů na stanovištích, které si pro děti připravily paní učitelky. K pohodové atmosféře drakiády přispělo také společné opékání vuřtů. 

 

Drakiáda v MŠDrakiáda v MŠDrakiáda v MŠDrakiáda v MŠ


Papučový den

Dne 6.10.2021 se MŠ zapojila do projektu Papučový den domácí hospicové péče. Nejen děti ale i učitelé a paní provozní si přinesli z domova papuče a tím podpořili projekt. Učitelé přiblížili dětem téma péče o nemocného v domácím prostředí a děti přemýšlely nad tím, čím a jak, pomáhají ony samy. Potom si vybarvily a vyzdobily svoje papuče na papíře. Děkujeme rodičům, že se připojily k tomuto krásnému projektu!

Papučový denPapučový denPapučový den


Divadlo ,,Jak se uspává příroda“

Dne 23.9.2021 do MŠ zavítalo divadlo Okýnko z Českých Budějovic a sehrálo dětem představení s podzimní tématikou "Jak se uspává příroda"

Divadlo ,,Jak se uspává příroda“Divadlo ,,Jak se uspává příroda“Divadlo ,,Jak se uspává příroda“​​​​​​​


Kurz plavání

Děti ze třídy Pastelky a třídy Balónky navštěvují plavecký výcvik v rámci jejich pohybových aktivit. S dětmi pracují zkušené a kvalifikované instruktorky plavání, které hravou formou a s využitím rozmanitých plaveckých pomůcek rozvijí u dětí první plavecké dovednosti. Výcvik probíhá v malém bazénu, kde děti získávají kladný vztah k vodě a pohybu ve vodním prostředí.


Kurz plaváníKurz plavání


Vítání občánků v Jistebnici


Slavnostní vítání občánků zpestřily předškolní děti z mateřské školy 18. září. Zvládly přednášení básní, zpěv písní a předávání květin maminkám. Děkuji nejen dětem, ale také jejich rodičům, kteří si o víkendu udělali čas a své děti na vystoupení přivedli. Vavříková O.
Vítání občánků v JistebniciVítání občánků v Jistebnici


Pěnová show

Ve středu 8. září si děti z mateřské školy užily úžasnou pěnovou show na louce za MŠ. Postarali se o ni místní hasiči, za což jim moc děkujeme. Byl to ráj pro děti: dovádění, skotačení, hledání míčků v pěně, hry s vodou. Věříme, že se odpoledne dětem líbilo a zpříjemnilo jim vstup do nového školního roku 2021 - 2022.

 

Pěnová showPěnová showPěnová showPěnová show