7.

Neviditelná výstava exkurze

V pátek jsme jeli na naši druhou exkurzi do Prahy. Tentokrát na Neviditelnou výstavu, kde nám byly ukázány vjemy, které vnímají slepci nebo lidé se zbytky zraku.
Děti byly velmi vnímavé a překvapené. co se vše dá nahmatat v opravdové tmě.
Zbytek programu byl ve Slovanském domě, kde jsme zhlédli film.
Děti se naučily mnohému, např. být včas na srazu, vnímat pokyny, koukat se kolem sebe a pozorovat velkoměsto.
Byl to moc pěkný den.
Romana Švestková

Neviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurzeNeviditelná výstava exkurze


Jump aréna

Konečně jsme se dostali do Jump arény, která byla původně plánovaná na prosinec. Nejprve nám to zkazil v prosinci covid, později bylo hodně dětí nemocných. A v březnu jsme mohli jet všichni.
Děti byly skvělé, mohla jsem se na ně spolehnout. A náladu tam na místě posuďte sami z fotek.
Romana Švestková

Jump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump arénaJump aréna


Vánoční besídka

Máme tady nový rok, ale zde jsou ještě fotky z naší vánoční besídky. Po rozdání dárků jsme se nejprve bavili hrami stolními i míčovými, tančili jsme, ale i hráli hry na mobilech.
Venkovní procházka ve sněhu nám udělala radost také.

Vánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídka


Koulování - výtvarná výchova

Šli jsme s dětmi obhlídnout krajinu a místa, která budeme kreslit. Radost ze sněhu byla větší než krása krajiny.

Koulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchovaKoulování - výtvarná výchova


Práce na školní zahradě

Práce na školní zahraděPráce na školní zahraděPráce na školní zahraděPráce na školní zahradě


Práce v projektovém dni den jazyků

Práce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazykůPráce v projektovém dni den jazyků