7.

Exkurze Botanická zahrada

16. května jsme s žáky 7. ročníku navštívili botanickou zahradu v Praze. Hlavním tématem byli rostliny, a to až tak, že již během cesty vlakem vlakem do Prahy, žáci obdrželi pracovní listy, které museli během dne vyplnit a odevzdat.

Středem zájmu botanické zahrady byla výstava ve skleníku Fata Morgana. Žáci zde mohli nejen pozorovat spoustu tropických rostlin, ale také sledovat motýly, kteří byli rozeseti po celém skleníku.

Exkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahradaExkurze Botanická zahrada


Exkurze Praha

1. listopadu jsme se po roce vydali do naše hlavního města - Prahy. Začali jsme rozchodem na Václavském náměstí, kde jsme pociťovali pulzující atmosféru tohoto historického místa.

Po krátké procházce jsme zamířili k Národnímu divadlu, kde jsme se zúčastnili zajímavé prohlídky. Obdivovali jsme nejen jeho architekturu, ale také bohatou historii a kulturní odkaz, který nám toto místo nabízí.

Den jsme zakončili návštěvou Neviditelné výstavy, což bylo dobrodružství pro naše smysly. Procházet temné prostory a vnímat umělecká díla hmatem a sluchem bylo jedinečným zážitkem, který nás zaujal.

Celý den v Praze byl plný různorodých momentů, ať už to byla atmosféra na náměstí, kulturní obohacení v divadle nebo zábavná interakce s uměním na Neviditelné výstavě. Byl to den, který nám utkvěl v paměti a už nyní se těšíme na další společné zážitky.

 


Pochodové cvičení

Po návratu z letních prázdnin jsme se adaptovávali na nový školní rok prostřednictvím pochodového cvičení. Šli jsme navštívit kostel sv. Máří Magdaleny a poté se vydali přes louky na Pohoří. Náš okruh jsme zakončili na školní zahradě. Během cesty jsme si užívali různé hry a sdíleli jsme si zážitky z prázdnin.

Pochodové cvičeníPochodové cvičeníPochodové cvičení


7. třída


Školní výlet

9.6. 2023 jsme si společně s žáky naplánovali školní výlet. Po loňském úspěchu s kolama jsme cyklistický výlet zopakovali. Tentokrát jsme nabrali směr Milevsko. Cestou nás potkala spousta patálií a technických problémů s koly. Naštěstí jsme si se vším dokázali poradit a do Milevska jsme s mírným zpožděním dorazili. V Městském knihovně na nás už čekala paní Bláhová se svým velmi bohatým a záživným programem. Po vyluštění spletitých hádanek jsme pokračovali prohlídkou Muzea Milevských maškar. Zde si děti i učitelé vyzkoušeli řadu kostýmů. Po krásném programu a rozchodu v Milevsku nás čekala nejtěžší část našeho výletu. 11 km do Chyšek. Tato cesta byl jeden dlouhý kopec. Děti si zde sáhli na dno svých fyzických sil. Avšak byly statečné a do Jistebnice, kde pokračoval program dál dojeli. Po pizze v Hospůdce na hradě jsme měli ještě pár běhavých i neběhavých her. Vyčerpáni po celém dni jsme ulehli v prostorách tělocvičny.

Školní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výletŠkolní výlet

Napsal : Tomáš Mácha


Filmový večer

Filmový večerFilmový večerFilmový večerFilmový večer


Den šílených účesů

Den šílených účesů


Den dvojčat

Den dvojčatDen dvojčat


Vánoce

VánoceVánoce


Jump aréna Tábor

Jump aréna Tábor


Den bez batohu

Den bez batohu


Vánoční dílny

Jako každý rok, tak i letos jsme věnovali čas a energii na tvorbu výrobků na školní jarmark. Práce nám šla od ruky.

Vánoční dílnyVánoční dílnyVánoční dílny Vánoční dílnyVánoční dílnyVánoční dílnyVánoční dílny


Exkurze - Praha hravě

3.10. 2022 jsme se vydali vlakem na poznávací akci "Rychlovka na Karlově mostě a bojovka na Kampě." Formou hry se žáci dozvěděli mnoho informací o Karlově mostě a jeho historii. Na Kampě žáci ve skupinách hráli bojovou hru formou orientačního běhu. Vítězný tým získal sladkou odměnu. Ve zbylém čase žáci dostali rozchod na Václavském náměstí.

Exkurze - Praha hravěExkurze - Praha hravěExkurze - Praha hravěExkurze - Praha hravěExkurze - Praha hravě6. TŘÍDA


Březnové akce

 

Březnové akceBřeznové akce


Vánoční besídka

22.Prosince jsme si v naší třídě uspořádali malou besídku. Během dne jsme hráli společenské hry a aktivity, pili čaj za poslechu a při zpěvu Vánočních koled a dělali spoustu dalších aktivit. Děti si vzájemně nadělovali dárečky, se kterýma jsme se vyfotili u našeho vánočního stromečku. 

Vánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídkaVánoční besídka


Planetárium České Budějovice

9. prosince se naše třída vydala na exkurzi do planetária v Českých Budějovicích. Akce byla dlouhodobě plánovaná, a tak ji nezrušila ani menší sněhová kalamita, která v ten den nastala. Nejprve jsme se různými způsoby dopravili do Tábora. Od tud jsme společně pokračovali směrem do Českých Budějovic rychlíkem. Času bylo dost a do planetária jsme se z nádraží přesunuli pěšky. V planetáriu jsme nejprve zhlédli film o sluneční soustavě a již v astronomickém duchu jsme se přesunuli do kopule, kde nás usadili do pohodlných sedaček. V hodinovém programu jsme se nechali unést do vesmíru a nechali na sebe působit perfektně připravenou animaci. 

Planetárium České BudějovicePlanetárium České BudějovicePlanetárium České BudějovicePlanetárium České BudějovicePlanetárium České Budějovice


Čerti

Čerti


Vánoční jarmark

V pátek 19.11. měly děti vyhrazený celý vyučovací den pro přípravu výrobků na vánoční jarmark.

Vánoční jarmarkVánoční jarmark


Koncert country písní

Dne 9. 11. proběhl koncert v prostorách školní družiny. Žáci si společně se zpěvákem zazpívali spoustu lidových písní.

The Beatles


Světový den jazyků

Dne 22.10. se žáci 5. třídy připojili k projektovému dni pořádaném na druhém stupni. Žáci chodili po stanovištích a plnili náročné vědomostní úkoly. Naše 5. třída skončila projektový den již v 11 hodin a nemohla se tak zúčastnit soutěže na posledním stanovišti. Ani tato absence však nedokázala zabránit jejich překvapivému celkovému vítězství v soutěži i nad dvěma družstvy z osmé třídy. 

Vyhlášení výsledků soutěže probíhalo bohužel bez našich vítězů. O jejich prvenství se tak páťáci dozví až po prázdninách.

Světový den jazykůSvětový den jazykůSvětový den jazykůSvětový den jazyků


Cvičení v přírodě 10.9.

Žáci prvního stupně se zúčastnili cvičení v přírodě. S žáky 5. třídy jsme absolvovali trasu dlouhou asi 5km vedoucí skrz městské sady k Chlumu a zpět turistickou cestou. Během cvičení se pořádaly hry k utužení kolektivu. Počasí nám přálo, a tak na závěr jsme se vyfotili s pozadím kostela sv. Máří Magdaleny.

Cvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třídaCvičení v přírodě 10.9. 1.-5. třída

Napsal: Tomáš Mácha

.

.