Třídy

V letošním školním roce 2021 - 2022 jsme otevřeli v MŠ  Jistebnice 4. třídu. Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Momentálně máme zapsáno 76 dětí. V mateřské škole pracuje 7 učitelek, 1 učitel, 1 asistent pedagoga a 3 provozní pracovnice.

 

I. třída „Broučci“

Vedoucí učitelka: Olga Vavříková

Učitelka:  Kateřina Klozová

Počet dětí: 20

3– 4 leté děti:12 dívek, 8 chlapců

Cíl: Chceme, aby dítě vyrůstalo v prostředí přátelství a jistoty. Umožnit mu klidnou adaptaci a učení zábavou.

 

 

II. třída „ Rybičky“

Třídní učitelka: Jana Bechyně

Učitelka: Kateřina Kuchtová

Počet dětí: 19 

3 - 4 leté děti: 10 dívek, 9 chlapců

Cíl: Chceme vést dítě tak, aby bylo spokojené, aktivní, sebevědomé a získalo schopnost vyjadřovat se a prosazovat svoje názory a pocity. 

 

 

III. Třída „ Pastelky“

Třídní učitelka: Jindřiška Řičicová

Učitel: Bc. Martin Verbovský 

Počet dětí: 20

4 – 5 leté děti: 8 dívek, 12 chlapců

Cíl: Chceme, aby se děti do mateřské školy těšily, byly samostatné, aby si z  MŠ odnášely stále nové prožitky a upevňovaly si nové návyky pro vstup do základní školy.

 

 

 IV. Třída,, Balónky“

Třídní učitelka: Markéta Trpková

Učitelka: Monika Kromková

Počet dětí: 17

5 – 6 leté děti: 11 dívek, 6 chlapců 

Cíl: Naším přáním je, aby se dětem v naší mateřské škole líbilo a měly na léta strávené v ní hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a také přínosným.