Třídy

V letošním školním roce 2023 - 2024 jsou v MŠ Jistebnice 4 třídy. V mateřské škole pracuje 8 učitelek, 2 asistenti pedagoga a 3 provozní pracovnice.


 

I. třída „Broučci“

Třídní učitelka: Olga Vavříková

Učitelka: Veronika Trpková

Počet dětí: 25

3– 4 leté děti: 10 dívek a 15 chlapců

Cíl: Chceme, aby dítě vyrůstalo v prostředí přátelství a jistoty. Umožnit mu klidnou adaptaci a učení zábavou.


 

II. třída „ Rybičky“

Třídní učitelka: Petra Dohnalová

Učitelka: Kamila Kaľavská

Počet dětí: 22

3 - 4 leté děti: 8 dívek a 14 chlapců

Cíl: Chceme vést dítě tak, aby bylo spokojené, aktivní, sebevědomé a získalo schopnost vyjadřovat se a prosazovat svoje názory a pocity. 


 

III. Třída „ Pastelky“

Třídní učitelka: Mgr. Klára Vlková

Třídní učitelka: Jindřiška Řičicová

Počet dětí: 23

5– 6 leté děti: 10 dívek a 13 chlapců

Cíl: Naším přáním je, aby se dětem v naší mateřské škole líbilo a měly na léta strávené v ní hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a také přínosným.


 

 IV. Třída,, Balónky“

Třídní učitelka: Olga Kosová

Vedoucí učitelka: Jana Bechyně

Počet dětí: 23

5 – 6 leté děti:  13 dívek a 10 chlapců

Cíl: Naším přáním je, aby se dětem v naší mateřské škole líbilo a měly na léta strávené v ní hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a také přínosným.