Třídy

V letošním školním roce 2022 - 2023 jsou v MŠ Jistebnice 4 třídy. Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Momentálně máme zapsáno 87 dětí. V mateřské škole pracuje 7 učitelek, 1 učitel, 1 školní asistent a 3 provozní pracovnice.


 

I. třída „Broučci“

Třídní učitelka: Kateřina Rozsypalová

Učitelka: Petra Dohnalová

Počet dětí: 23

3– 4 leté děti: 7 dívek a 16 chlapců

Cíl: Chceme, aby dítě vyrůstalo v prostředí přátelství a jistoty. Umožnit mu klidnou adaptaci a učení zábavou.


 

II. třída „ Rybičky“

Třídní učitelka: Jidřiška Řičicová

Učitelka: Mgr. Klára Vlková

Počet dětí: 22

3 - 4 leté děti: 11 dívek a 11 chlapců

Cíl: Chceme vést dítě tak, aby bylo spokojené, aktivní, sebevědomé a získalo schopnost vyjadřovat se a prosazovat svoje názory a pocity. 


 

III. Třída „ Pastelky“

Vedoucí učitelka: Jana Bechyně

Třídní učitelka: Olga Kosová 

Počet dětí: 21

5– 6 leté děti: 11 dívek a 10 chlapců

Cíl: Naším přáním je, aby se dětem v naší mateřské škole líbilo a měly na léta strávené v ní hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a také přínosným.


 

 IV. Třída,, Balónky“

Třídní učitelka: Olga Vavříková

Učitel: Bc. Martin Verbovský 

Počet dětí: 21

5 – 6 leté děti:  12 dívek a 9 chlapců

Cíl: Naším přáním je, aby se dětem v naší mateřské škole líbilo a měly na léta strávené v ní hezké vzpomínky. Proto se snažíme vytvářet podmínky pro výchovu a vzdělávání takovým způsobem, aby jejich pobyt mimo rodinu byl pro ně časem příjemným a také přínosným.