8.A

Exkurze - Sapa a Neviditelná výstava v Praze

3. dubna se osmáci vypravili do obchodního centra Sapa. Mladý průvodce Song, student VŠE, naše žáky svým vypravováním velice zaujal. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého z historie vietnamského národa, ochutnali typické jídlo. Odtud nás naše putování zavedlo do centra Prahy, na Neviditelnou výstavu. Zhodnocení slovy "mega, hustý" vypovídá o naprosté spokojenosti žáků.

Exkurze - Sapa a Neviditelná výstava v Praze   Exkurze - Sapa a Neviditelná výstava v Praze  Exkurze - Sapa a Neviditelná výstava v Praze  Exkurze - Sapa a Neviditelná výstava v Praze  Exkurze - Sapa a Neviditelná výstava v Praze  Exkurze - Sapa a Neviditelná výstava v Praze  Exkurze - Sapa a Neviditelná výstava v Praze

Petra Pešková a Kamila Kumžáková


Den deskových her

Den deskových her  Den deskových her  Den deskových her


Vánoční besídka

Vánoční besídka  Vánoční besídka  Vánoční besídka  Vánoční besídka  Vánoční besídka  Vánoční besídka


Laser game v Táboře

V pátek 8. 12. 2023 se osmáci se svými třídními učitelkami vydali do Tábora na Laser game. Všichni si společné odpoledne moc užili. 

Petra Pešková a Kamila Kumžáková


Pražský hrad - exkurze

V pondělí 2. října 2023 se osmáci vydali do Prahy. Protože dosud málokdo z nich navštívil Pražský hrad, téma exkurze bylo jasné. Hrad, chrám sv. Víta a Královský palác snad nenechal nikoho na pochybách, že patří mezi nejkrásnější památky nejen v Evropě. Proudící davy návštěvníků toho byly důkazem. Protože i počasí nám přálo, výlet do Prahy se nám líbil.

Pražský hrad - exkurze Pražský hrad - exkurze Pražský hrad - exkurze Pražský hrad - exkurze Pražský hrad - exkurze Pražský hrad - exkurze Pražský hrad - exkurze

K. Kumžáková a P. Pešková


8. třída


Školní výlet se 7. B

Dne 13. 6. se sedmáci vypravili na školní výlet do Prahy. Zde se rozdělili do týmů a zúčastnili se únikových her, poté je čekalo sportovně prožité dvouhodinové odpoledne v Jump Aréně. Výlet se nám vydařil.

Školní výlet se 7. B  Školní výlet se 7. B  Školní výlet se 7. B  Školní výlet se 7. B  Školní výlet se 7. B   Školní výlet se 7. B


Bratrstvo kočičí pracky

21. 4. 2023 se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili v Divadle Oskara Nedbala v Táboře divadelního představení Bratrstvo kočičí pracky. Příběh z Foglarových knih bravurně ztvárnili herci Činoherního klubu Ústí nad Labem. Žáci i učité si z divadla odnesli skvělý zážitek.

                                                                                                                     K. Kumžáková


Ikaros

Záchranná stanice Ikaros opět zavítala dne 19. 4. 2023 na naši školu .  Skvělého výchovného pořadu se zúčastnili všichni žáci školy. Seznámili se s krajtou královskou, ježkem africkým, morčetm peruánským, sovou pálenou, sklípkanem a agamou vousatou. Mnozí ze zúčastněných se aktivně zapojovali do diskusí.

                                                                                                                     K. Kumžáková 

                                                                                                


Okresní kolo Olympiády z českého jazyka

Každý rok se naši žáci účastní okresního kola Olympiády z českého jazyka. To letošní se konalo 4. dubna 2023. Z 35 účastníků se naše žákyně 9. třídy, Magdaléma Ryjáčková,  umístila na 9.-11. místě, Anička Vávrovská, žákyně 8. třídy, obsadila 13.-14. místo. Oběma děvčatům děkujeme za vzornou reprezentaci.

                                                                                                              K. Kumžáková


Tajný deník Adriana Molea

V neděli 2. dubna 2023 jsme se v odpoledních hodinách vydali do Prahy. Čekalo na  nás krásné předsravení v Divadle v Dlouhé, Tajný deník Adriana Molea. Představení, ve kterém nám hlavní hrdina, 13 letý Adrian, přibližuje dobu dospívání , problémy s rodiči, ale i se sebou samým. Užasné představení bylo doprovázeno skvělými hudebními výkony herců a kapely.  I když jsme se domů vrátili v pozdních nočních hodinách, nikomu to nevadilo. 

                                                                                                                                  K. Kumžáková


Uklidíme Česko

V dubnu 2023 se žáci 2. stupně zúčastnili celorepublikové akce Uklidíme Česko. Vyčistili jsme prostory v jistebnických sadech, Majdalenu a okolí nové školy.

                                                                                                                    K. Kumžáková


Kultura v zimních měsících

Dva roky prázdnin

Brněnské Divadlo Polárka sehrálo žákům 6. a 7. třídy příběh o přátelství, které se stane jednou za život. Před představením jsme v hodinách literatury vypracovali pracovní listy a v hodinách výtvarné výchovy nakreslili plakáty lákající diváky na představení. Ty jsme dovezli do táborského divadla. 

Pernštejni

23. 2. 2923  představila žákům druhého stupně umělecká agentura Pernštejni život a dílo Leonarda da Vinceho, představitele italské renesance. Předsrtavení bylo rozděleno do dvou částí. V první jsme zhlédli scény ze života umělce, druhá byla věnována interaktivní výstavě. Žáci měli možnost zhlédnout a vyzkoušet si některé reprodukce Leonardových vynálezů. Ty téměř všechny zhotovil jeden z členů agentury Pernštejni. Představení se všem líbilo.

                                                                                                 K. Kumžáková


Putování dobrého Hanse Evropou

8. 3. 2023 zprostředkovali herci Divadla Alfa z Plzně žákům 8. a 9. třídy divadelní příběh inspirovaný skutečností. Za pomoci totemových loutek a několika kufrů jsme zhlédli inscenaci o hrdinství Hanse za 2. světové války.

                                                                                                                        K. Kumžáková


Neobyčejné divadelní představení

13. 12. 2022 se žáci stali součástí neobvyklého divadelního představení. Paní Mgr. Otradovcová pro žáky připravila lektorské představení Jak se dělá divadlo. Všichni zúčastnění se stali herci v antických hrách, hrách doby baroka, klasicismu. Nechybělo i moderní ztvárnění krátkého představení. Z divadla jsme odcházeli spokojen í a nadšení.

                                                                                                                           K. Kumžáková

                                                                                                         

 


Předvánoční bowling

Odpoledne 20. 12. 2022 jsme prožili společně - zahráli jsme si bowling v hotelu Palcát.

                                                                                                                                                  K. Kumžáková


Vánoční besídka

Rok se s rokem sešel a jsou tu Vánoce. Vánoční besídka, rozbalování dárků a ochutnávky cukroví  to vše patří k Vánocům.

                                                                                                                  K. Kumžáková


Advent v Jistebnici

Rok se s rokem sešel a v sobotu 26. 11. 2022 se v odpoledních hodinách začalo plnit jistebnické náměstí nedočkavci. Po dvou letech jsme se mohli společně radovat z nadcházejícího adventu. K němu nemyslitelně patří prodejní výstava vánočních ozdob, dárků, adventních věnců, které vyráběli žáci společně s učiteli. Součástí předvánoční atmosféry je rozsvícení stromečku a zpívání vánočních písní. Pěvecký sbor pod vedením paní učitelky J. Peškové zazpíval několik vánočních písní a koled. Zpěváčci byli odměněni nekončícím potleskem posluchačů. Tak krásný advent 2022.
K. Kumžáková


Netradiční hudebka

V listopadu 2022 se zapojily postupně všechny třídy 2. stupně do hudebního pořadu - Netradiční hudebka. Dvouhodinový program provázel žáky pan Jiří Folta, člověk tělem i duší muzikant, dirigent, sbormistr Gospelového hudebního projektu Sezimák zpívá gospel. Děti zažily vtipná rozezpívací cvičení a naučily se písničky od skupiny Mirai. Netradiční hudebka se všem líbila, objevili jsme i mezi žáky nové hudební talenty. Rádi v budoucnu na tuto spolupráci navážeme.

                                                                                                 K. Kumžáková

 


Projektový den

Dne 18. 11. 2022 se žáci 9. třídy zúčastnili projektového dne na COP Sezimovo Ústí. Ve skupinkách si prošli stanoviště robotiky a radiotechniky, vyzkoušeli si práci s pájkou a 3D modelování.

M. Kolihová


Den bez batohů

23. 11. 2022 jsme si učivo v rámci akce Dne bez batohů donesli ve zcela jiném "batůžku".

                                                                                                                                                  K. Kumžáková


Rychlovka na Karlově mostě a Kampě

Rychlovka na Karlově mostě a Kampě

3. října 2022 se naše třída vypravila do Prahy, kde pro nás agentura Praha hravě připravila skvělou bojovku. I když jsme přesně nevěděli, co nás čeká, všichni jsme se těšili. A nebyli jsme zklamaní. V pětičlenných skupinkách jsme odpovídali na ne zrovna lehké otázky, na jejich odpovědi nás skvěle motivoval pan průvodce, erudovaný historik. Za každou správně a rychle zodpovězenou otázkzu byl skupině přidělen určitý počet zlaťáků. Na mostě jsme strávili hodinu. Pak následovala bojovka na Kampě. Většina účastníků akce zde byla poprvé, ale nikdo se neztratil a všichni zodpovědně plnili zadané úkoly. Pak následovalo vyhodnocení. Všichni jsme byli pochváleni jak za naše znalosti, tak i za slušné chování. Všem se výlet líbil a těšíme se na další.

                                                                                                                                                                              Žáci 7.A a jejich třídní učitelka7. A TŘÍDA


Jarní Praha

Nejen Národní muzeum

12. 4. 2022 se vydali šesťáci do Prahy. Chtěli se podívat do zrekonstruované budovy Národního muzea. Zde si vybrali interaktivní program, který je společně s paní průvodkyní zavedl do Panteonu. I když byly pracovní listy určené pro starší žáky, s odpovědmi na otázky nezaváhali. Protože jsme měli velké štěstí na pani průvodkyni, zavedla nás i do míst, která se nám velmi  líbila a která nebyla součástí plánované prohlídky. Fascinující byl pohled z kopule muzea na Václavské náměstí a velkou část Prahy, tunel, který spojuje budovu s budovou bývalého Federálního shromáždění. Zde se po obou stěnách tunelu promítal úžasný film Třesk. Ve zbývajícím čase jsme nakoukli i do místnosti, kde byly vystavené minerály, někdo zhlédl plejtváka nebo mamuty. Kromě NM jsme navštívili Fantastické muzeum iluzí, kde se všichni spoleně zasmáli, vyfotili mnoho kuriozních snímků a i něco se dozvěděli ze zákonů fyziky a ostatních přírodvědních oborů. Všem se návštěva Prahy líbila, těšíme se na další společně strávený čas.

K Kumžáková

Jarní PrahaJarní PrahaJarní PrahaJarní Praha


Recepty - Recipes

Recepty - RecipesRecepty - Recipes


Vánoční stromeček

 

Vánoční stromeček


Jump aréna

Žáci šesté třídy se domluvili se svou třídní učitelkou a paní učitelkou Tomečkovou, že by mohli společně strávit páteční odpoledne. Nápadů se zrodilo mnoho, zvítězila táborská Jump aréna a Mc Donald. Vše se uskutečnilo 12. 11. 2021. Mnozí arénu navštívili s rodiči či kamarády, ti, co zde byli poprvé, se velice rychle zapojili a všichni si skvěle užili celou hodinu. Všem samozřejmě náležitě vyhládlo, a tak se všichni odebrali do nedalekého Mc Donaldu, kde společně strávili příjemnou hodinku. Poté jsme společně odjeli zpět do Tábora na autobusové nádraží a do svých domovů. Děkuji šesťákům za to, že jsem s nimi prožila odpoledne nabité nejen sportem a že jsem je mohla poznat i jinak, než jen ve školních lavicích.