Akce školy

Není duše jako duše v Jistebnici

 

13. 2. 2024 proběhl, v rámci Týdne pro wellbeing ve škole, program "Není duše jako duše". Toto setkání
zaštítila společnost FOKUS Tábor, z.s. se žáky 9. třídy.
Po úvodním seznámení a vzájemném představení probíhaly různé aktivity, které vedly k tomu, aby si
žáci uvědomili, jak si říci o pomoc, jak pomoci, nácviku vhodného chování v různých situací (poruchy
příjmu potravy, sebepoškozování, návrat do školy po dlouhodobé hospitalizaci, kufřík první pomoci).
Hrálo se divadlo, skládaly básně, lepily obrázky, zjišťovaly informace a kontakty.
Žáci byli pochváleni za dobrou práci, slušné chování a vytvoření příjemné atmosféry. Byli odměněni
odznáčkem a letáčkem s důležitými kontakty pro řešení duševní krize.

Není duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v JistebniciNení duše jako duše v Jistebnici