Školská rada

O Z N Á M E N Í o volbách do školské rady za ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ základní školy

 

O Z N Á M E N Í

o volbách do školské rady za ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE ŽÁKŮ základní školy


 

Ředitelka školy vyhlašuje ve smyslu § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

v platném znění; Volebního řádu školské rady, v platném znění; volbu člena za zákonné zástupce žáků základní školy: 

 

  1. začátek konání: 18:00, 14. listopadu, 2023 
  2. konec konání: 18:00, 15. listopadu, 2023
  3. volební právo: zákonní zástupci žáků základní školy 

 

Volby do školské rady za pedagogické pracovníky základní školy se uskuteční online přes portál Edupage. Výsledky voleb budou zveřejněny 16. listopadu na webových stránkách základní školy. 
 

V Jistebnici 11. 10. 2023                                                     Mgr. Pavla Vonešová

        ředitelka školy

verze k tisku