Školní potřeby

Potřeby pro pracovní činnosti

Žáci při pracovních činnostech budou potřebovat pracovní oděvy. Žáci budou průběžně informováni.

V průběhu roku budou upřesněny specifikace potřeb pro jednotlivé třídy od konkrétních vyučujících.